Сингапур - BreatheLife2030
Амьсгалсан гишүүн

Сингапур

Сүлжээний бүх гишүүд рүүгээ буцаж ор

Сингапур, маш их хотжилттай, хүн ам шигүү суурьшсан улсын муж улс нь тогтвортой, тогтвортой орчинг бүрдүүлэх цогц стратеги баримталдаг. Тус улс нь ялгарал, түлшний чанарын стандартыг чангатгах, цэвэрлэгч машиныг ашиглах урамшууллын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх замаар үйлдвэрлэлийн болон тээврийн сүлжээнээс бохирдуулагч бодисыг ялгаруулж байна. Эдгээр санаачлагууд нь агаарын чанарыг сайжруулахад нөлөөлсөн.

"Сингапур дэлхийн хэмжээний Амьсгалын Аюулгүй ажиллагааны кампанит ажлын нэг хэсэг гэдгээрээ бахархаж, олон нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд агаарын чанарыг сайжруулахын төлөө тууштай ажиллаж байгаа бөгөөд Сингапурын Тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөний хүрээнд бид 2020 болон түүнээс гадна агаарын бохирдуулагчид хүрэх зорилготой юм. 2018-ийг Уур амьсгалын үйл ажиллагааны жил болгон томилж, олон улсын хамтын нийгэмлэгийн хариуцлагатай гишүүний хувьд бид 2015 Paris Agreement-ийн дагуу гэрээгээр хүлээсэн үүрэг амлалтаа биелүүлэхийг эрмэлзэж, ирээдүйд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулахад цаг уурын арга хэмжээ авах, Сингапурыг хамгийн сайн амьдрах хот болгох. "

Сингапур, Байгаль орчин ба усны нөөцийн сайд Масагос Зулкифли