Quezon City, Филиппин - BreatheLife2030
Амьсгалсан гишүүн

Кезон хот, Филиппин

Сүлжээний бүх гишүүд рүүгээ буцаж ор
Фото зураг Патрикрок01 / CC BY-SA 4.0

Филиппиний хамгийн олон хүн амтай, хамгийн том бүс нутаг болох Кезон хот Метро Манила орчмын газар нь ДЭМБ-ын 2030 он гэхэд Агаарын чанарын удирдамжийг биелүүлэх үүрэг хариуцлагынхаа хүрээнд одоогийн цэвэр агаарын үйл ажиллагааг бэхжүүлэхээр төлөвлөж байна.

Энэ алхам нь манай оршин суугчдыг эрүүл агаараар хангах C40 Цэвэр агаар хотуудын тунхаг бичигт гарын үсэг зурсны нэг хэсэг юм. Энэхүү арга хэмжээ нь иргэдийн эрүүл мэндэд тустай агаарын бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн хүчин чармайлтаа илэрхийлж байна. "

Мария Иосефина Г.Белмонте, Кезон хотын захирагч