Амьсгалсан гишүүн

ОХУ, Новокуйбышевск

Сүлжээний бүх гишүүд рүүгээ буцаж ор

100,000 гаруй оршин суугчтай Новокуйбышевск хот нь 2030 он гэхэд ДЭМБ-ын агаарын чанарын удирдамжийг хангах зорилт дэвшүүлжээ. Хотын хэмжээнд илүү их цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламж нэмж, хатуу хог хаягдлыг цуглуулах, дахин боловсруулах, менежментийг сайжруулах, өрхийн эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх, сэргээгдэх цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, утааг салбараар зохицуулах.

"Бид хатуу хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, цэвэр эрчим хүчийг сурталчлах, иргэдийн идэвх оролцоог хангах үүрэг хүлээнэ. Бид BreatheLife аяны зорилгыг дэмжиж BreatheLife сүлжээний гишүүний хувьд идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэнэ. ”

Новокуйбывшевск хотын дүүргийн дарга Сергей Марков