Баркер уул, Өмнөд Австрали, Австрали - BreatheLife2030
Амьсгалсан гишүүн

Австралийн Өмнөд Австралийн Баркер уул

Сүлжээний бүх гишүүд рүүгээ буцаж ор

BreatheLife-ийн кампанит ажилд нэгдэж буй Австралийн анхны хот нь Баркер хотыг байгаль орчны бохирдолгүй, эрүүл саруул, амьдрахад хялбар байлгахын тулд хотын ногооноос зугаалж, явган зам, унадаг дугуйн зам дээр анхаарлаа төвлөрүүлдэг.

"Баркер дүүргийн Зөвлөл нь агаарын бохирдол нь эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчны бүх эрсдэлд гол анхаарлаа хандуулдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, нийгмийн бүх түвшинд ухуулга сурталчилгаа хийх, эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлыг сайжруулах арга хэмжээ авахыг шаарддаг."

Анн Фергюсон, Өмнөд Австралийн Баркер уул