Мексикийн Морелос - BreatheLife2030
Амьсгалсан гишүүн

Моррель, Мексик

Сүлжээний бүх гишүүд рүүгээ буцаж ор
Моррель, Мексик

Агаарын чанарыг сайжруулах шинэ, байнгын хүчин чармайлтууд нь Морелосын бүс нутгийн хувьд ProAire Morelos-ыг нэвтрүүлж, хүн амынхаа эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд гол бохирдуулагч эх үүсвэрээс ялгарах утаа бууруулах арга хэмжээг нэгтгэсэн төсөл юм. Энэ нь агаарын чанарт нөлөөлж буй өнөөгийн байгаль орчны бодлогыг өргөн хүрээнд хэрэгжүүлж байна.

"Морелос анх удаа нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах зорилготой улс төрийн хөтөлбөрт агаарын чанарыг өндөр үнэлдэг."

Морелосын захирагч Грако Рамирез