Мексик - BreatheLife2030
Амьсгалсан гишүүн

Мексик

Сүлжээний бүх гишүүд рүүгээ буцаж ор
Unsropash дээр Alexis Tostado-ийн зураг

Мексик нь агаарын бохирдлыг бууруулах, агаарын бохирдлыг бууруулах, цаг уурын өөрчлөлтийг бууруулах, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр үндэсний болон орон нутгийн эрх баригчдын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, агаарын бохирдлыг бууруулах олон улсын хүчин чармайлтыг зохицуулах цогц арга замыг бий болгож байна.

Бид орон нутгийн засаг захиргаатай хамтран агаарын чанарыг сайжруулахад ихээхэн ахиц дэвшил гаргахын тулд үйл ажиллагаагаа явуулах болно. "

Байгаль орчны дэд нарийн бичгийн дарга Сержио Санчез