Марикина хот, Филиппин - BreatheLife2030
Амьсгалсан гишүүн

Филиппиний Марикина хот

Сүлжээний бүх гишүүд рүүгээ буцаж ор

Филиппиний Гутлын Капитал Марикина нь унадаг дугуйтай, дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, орчин үеийн дэвшилтэт хотыг бий болгох бодлогыг дэмжиж, агаарын чанарыг сайжруулж, агаарын чанарыг сайжруулах хүчин чармайлт

Марикина хотод бид дэлбэрэлтийг хойшлуулсны дараа хотоо цэвэрлэж, сэргээн босгохоос сурсан сургамж дээрээ тулгуурлан барьж байгаа бөгөөд ингэснээр бид идэвхтэй хөдөлгөөнт хөдөлгөөнийг идэвхтэй хөдөлгөөнтэй байлгах, эрүүл саруул хотыг байгуулахаар зорьж байна. агаарын чанараа эрүүл байлгах талаар бидэнтэй ярилцах болно. "

Marcelina Teodoro, Марикина хотын захирагч