Иайло хот, Филиппин - BreatheLife2030
Амьсгалсан гишүүн

Филиппин, Iloilo хот

Сүлжээний бүх гишүүд рүүгээ буцаж ор

Iloilo хот агаарын чанарыг хамгаалахын тулд идэвхтэй арга барилыг авч хэрэгжүүлж, агаарын тээврийн аюулгүй байдлыг хангах, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, өрхийн агаарын бохирдолыг сайжруулах, олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор төвлөрсөн төрийн бус байгууллагын "Clean Air Philippines" Агаарын бохирдол ба цэвэр сонголт.

Цэвэр агаарын манлайлагч гэдгээрээ бахархаж байгаа ч Iloilo-гийн зүгээс түүний амжилтанд хүрээгүй. Бид өсөлт, дэвшил, хотжилтын цаашдын хөгжил, хүрээлэн буй орчин, нийгмийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхгүй байхын тулд агаарын чанарын талаар арга хэмжээ авах үүрэг хүлээдэг. "

Жосеф С Espinosa III, Iloilo хотын захирагч