Хуалки, Чили - BreatheLife2030
Амьсгалсан гишүүн

Чили улс

Сүлжээний бүх гишүүд рүүгээ буцаж ор

Чили улсын Хиппкигийн нийгэмлэг нь Их Концепционы нэг хэсэг бөгөөд Нануен улсын нөөцөд биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах орон нутгийн хүчин чармайлт юм. Ойн тїймрийн аюул заналхийлэл нь эдгээр хїмїїсийг агаарын чанарыг сайжруулах, экосистемийг хамгаалахад зоригтой манлайлагчдыг хєхиїлэн дэмжиж байна. Hualqui нь орон нутгийн агаарын чанарын мониторингийн станцыг суурилуулж агаарын бохирдлыг бууруулах, орон нутгийн ахиц дэвшилд хяналт тавихад оршино.

Hualqui хотын захиргаа нь Respira la Vida хэмээх BreatheLife компанит ажилд оролцож ариутгах болон цэвэр эрчим хүчийг хөгжүүлэх сайн туршлагуудыг дэмждэг.

Макарена Аранеда, Орон нутгийн эдийн засгийн хөгжлийн хотын захиргаа, Хоткюки хотын захиргаа