Консепсон, Чили - BreatheLife2030
Амьсгалсан гишүүн

Чили улс

Сүлжээний бүх гишүүд рүүгээ буцаж ор

Амьдрах орчны кампанит ажил (Респира ла Вида) Concepción нь цэвэр агаар, эрүүл иргэд, илүү хүчтэй экосистемийг бий болгоход тусалдаг. 225,000-ийн оршин суугчид болох Concepción нь цэвэр эрчим хүчний талаархи агаарын чанарын хүчин чармайлт, ахуйн хог хаягдлын менежментийг сайжруулж, унадаг дугуй гэх мэт ногоон тээврийн хэрэгсэлд анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Мөн орон нутгийн илүү үр дүнтэй хариу арга хэмжээ авахын тулд орон нутгийн бохирдлын хяналтын системийг эхлүүлж байна.

Консепционы суурин нь ХАБЭА болон Амьсгал Амьдрах кампанит ажлаа үргэлжлүүлэн явуулахыг уриалж байна.

Андреа Асте, Консепционы Захиргаа, Байгаль орчны Захиргаа