Багуио хот, Филиппин - BreatheLife2030
Амьсгалсан гишүүн

Филиппин, Бачино хот

Сүлжээний бүх гишүүд рүүгээ буцаж ор
Noecarrillo-ийн зураг. CC BY-SA 3.0

Baguio хот нь агаарын чанарын зорилгод чиглэсэн тээврийн хэв маяг, хог хаягдлын менежмент, эрчим хүчний хангамж, Цэвэр агаар захирамж хотын удирдлага бүгд өөрчлөгдөж тал дээр онцлон анхаарч замаар явж байна дэлгэрэнгүй цэвэр агаар, уур амьсгалын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь ажилладаг.

Baguio хотын зам дээр илүү нарийвчилсан цэвэр агаар, уур амьсгалын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тээврийн хэв маяг, хог хаягдлын менежмент, эрчим хүчний хангамж, хотын Цэвэр агаар Тогтоолд удирдлага бүх өөрчлөх тал дээр онцлон анхаарч замаар агаарын чанарын зорилтын талаар ажиллаж байна.

Баян хотын Захирагч Маурисио Г. Домоган