Надтай цэвэр агаартай холбоотой асуудал

Тийм ээ, би эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэшсэн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Агаарын бохирдлын талаархи замын зураг Миний өвчтөнд эрүүл мэндийн эрсдлийн талаар мэдээлэх, агаарын бохирдол, уур амьсгалын өөрчлөлтийг өөрийн нутгийн иргэд, практикт багасгах замаар мэдээлэх.

эзлэх хувь