ການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍ / Global / 2022-09-07

ອາກາດທີ່ພວກເຮົາແບ່ງປັນ:
ລັດຖະບານເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນມາດຕະຖານອາກາດສະອາດ

ມົນລະພິດທາງອາກາດບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນບ່ອນດຽວ. ມັນຍ້າຍ. ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ແມ່ນ​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ອາ​ກາດ​ສະ​ອາດ​ລວມ. ໃນວັນອາກາດທີ່ສະອາດນີ້, ພວກເຮົາເນັ້ນເຖິງການຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະເຊີນເພື່ອນຮ່ວມທີມໃໝ່ເຂົ້າມາໃນວຽກງານຮ່ວມກັນນີ້.

Global
ຮູບຮ່າງ ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
ເວລາອ່ານ: 3 ນາທີ

ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ: ມັນແມ່ນ ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສຸດ ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ແມ່ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ມານ 7 ລ້ານ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ​ ໃນທົ່ວໂລກ, ແລະຕົວເລກນີ້ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ເກືອບທຸກຄົນໃນໂລກຫາຍໃຈອາກາດນັ້ນ ເກີນຂີດຈຳກັດຄຸນນະພາບອາກາດຂອງ WHO. ເນື່ອງຈາກວ່າມົນລະພິດທາງອາກາດບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນບ່ອນດຽວ, ການເຮັດວຽກເປັນທີມໃນທົ່ວພາກພື້ນແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ສົມບູນແບບ. ມີຫຼາຍວິທີປະຕິບັດທີ່ເຮົາທຸກຄົນສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບັນລຸໄດ້ ເປົ້າ​ຫມາຍ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ສະ​ອາດ​. ມື້ອາກາດສະອາດນີ້ ພວກເຮົາຂໍເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປັບປຸງອາກາດທີ່ພວກເຮົາແບ່ງປັນ.

 

ມົນລະພິດທາງອາກາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທຸກໆຄົນ. ມົນລະພິດດິນຟ້າອາກາດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນ ເຊັ່ນ: methane, hydrofluorocarbons (HFCs), ກາກບອນສີດໍາ, ແລະ tropospheric ozone ເພີ່ມພະຍາດຫົວໃຈແລະປອດ, ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນ, ການໂຈມຕີຫົວໃຈ, ພະຍາດຊໍາເຮື້ອແລະລະບົບຫາຍໃຈເຊັ່ນ: ຫຼອດປອດອັກເສບ, aggravated asthma and other cardio-respiratory symptoms. ມົນ​ລະ​ພິດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ຮ້າຍ​ແຮງ, ເຊິ່ງ​ມີ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ຕໍ່​ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ. ແຕ່ການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນແມ່ນວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນຂະນະທີ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດ. ທາງເລືອກປະຕິບັດຫຼາຍແມ່ນມີສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນ ມົນລະພິດສະພາບອາກາດໄລຍະສັ້ນ ເຊັ່ນ: ການຫຼຸດຜ່ອນແຫຼ່ງການເຜົາໃຫມ້ແລະການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ພະລັງງານທົດແທນ. ການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດດິນຟ້າອາກາດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນແມ່ນເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການປັບປຸງສຸຂະພາບທັນທີທັນໃດຂອງຊຸມຊົນແລະປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບໃນໄລຍະຍາວຈາກຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ມັນເປັນ win-win ແທ້ໆ.

 

ມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປັບປຸງກົດລະບຽບອາກາດສະອາດ. ລັດຖະບານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດໂດຍການປະຕິບັດໂຄງການນະໂຍບາຍທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການປ່ອຍອາຍພິດຕ່ໍາໃນການຂົນສົ່ງ, ການຜະລິດພະລັງງານ, ອຸດສາຫະກໍາ, ອາຫານແລະການກະສິກໍາ, ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ແລະມົນລະພິດທາງອາກາດໃນຄົວເຮືອນ. ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດໂດຍການເພີ່ມລະບຽບການກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈາກແຫຼ່ງອຸດສາຫະກໍາ, ຢຸດເຊົາການລົດທີ່ມີນໍ້າມັນແລະກາຊວນ, ແລະການປ່ຽນແປງລະບົບການຂົນສົ່ງໄປສູ່ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ. ເຂົາເຈົ້າສາມາດລົງທຶນໃນແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີມົນລະພິດໃນທຸກບ້ານ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອຂອງເທດສະບານແລະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຈາກຂະແຫນງການນັ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນການອຸດຫນູນຈາກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ປະສົມປະສານຄຸນນະພາບອາກາດແລະການວາງແຜນສະພາບອາກາດ. ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ແລະ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ພິດ​ສາງ​, ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​, ປະ​ເມີນ​ແຫຼ່ງ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ແລະ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ເປັນ​ລະ​ບົບ​.

 

ບຸກຄົນຍັງສາມາດຊ່ວຍປົກປ້ອງອາກາດທີ່ພວກເຮົາແບ່ງປັນ, ໂດຍການສື່ສານກັບຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງພວກເຂົາເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງນະໂຍບາຍອາກາດສະອາດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະຫນັບສະຫນູນນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ, ແລະການເລືອກຕັ້ງຜູ້ຕາງຫນ້າທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນເພື່ອປັບປຸງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດຂອງຊຸມຊົນ. ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການຊອກຫາຄຸນນະພາບອາກາດຂອງເມືອງຂອງທ່ານເອງໂດຍການກວດສອບ ເວັບໄຊທ໌ BreatheLife. ເມືອງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍ BreatheLife Cities ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະວາງເມືອງຂອງພວກເຂົາໃນການເດີນທາງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄໍາແນະນໍາດ້ານຄຸນນະພາບອາກາດຂອງ WHO ໃນປີ 2030. ເມືອງຂອງທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກັບ WHO ໄດ້. ແຄມເປນ Breathelife ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໝູ່ເພື່ອນ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດ. ຄຳແນະນຳຂອງຄາວຕີ້ແມ່ນມີໃຫ້ສຳລັບລາຍລະອຽດທີ່ເລິກເຊິ່ງ ດັດຊະນີຊີວິດຄຸນນະພາບອາກາດ.

ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຕ້ອງ​ຮ່ວມ​ກັນ​ແກ້​ໄຂ​ມັນ​. ຄໍາ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂ້າມ​ແດນ​ສະ​ເພາະ​ເຊັ່ນ​: ຖະແຫຼງການມາເລ ແລະສົນທິສັນຍາ UNECE ກ່ຽວກັບ ມົນລະພິດທາງອາກາດໄລຍະໄກ ໃຫ້ຕົວຢ່າງຕົວແບບສໍາລັບວິທີທີ່ລັດຖະບານສາມາດຮ່ວມມືເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍຄຸນນະພາບອາກາດລວມ.

ຊຸມຊົນທີ່ກໍາລັງສະເຫຼີມສະຫຼອງ Clean Air Day ກັບກິດຈະກໍາພິເສດສາມາດລົງທະບຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ ກິດຈະກໍາ ທີ່ນີ້. ເຄື່ອງມືສະຫນອງການແກ້ໄຂສໍາລັບມົນລະພິດທາງອາກາດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາແລະເລືອກເອົາສິ່ງທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທ່ານ. ບໍ່​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ເປັນ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​, ລັດ​ຖະ​ບານ​, ໂຮງ​ຮຽນ​ຫຼື​ບຸກ​ຄົນ​. ຊຸດເຄື່ອງມືສະໜອງໃຫ້ໂດຍໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ທາງເລືອກໃນການເຂົ້າຮ່ວມວັນອາກາດສະອາດນີ້ໃນການສະແດງເພື່ອປັບປຸງອາກາດທີ່ພວກເຮົາແບ່ງປັນ. ກະລຸນາແທັກກິດຈະກໍາຂອງທ່ານກັບ #WorldCleanAirDay ແລະ #TheAirWeShare ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ສະຫລອງຮ່ວມກັນໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດທົ່ວໂລກ.