ການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍ / Global / 2022-09-12

ສຸຂະພາບດິນ:
ວິທີການລະບົບນິເວດກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບອາກາດ

ການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບປະສົມປະສານສໍາລັບດິນທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ຫຼຸດຜ່ອນອະນຸພາກຂອງອາກາດ.

Global
ຮູບຮ່າງ ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
ເວລາອ່ານ: 4 ນາທີ

ດິນແມ່ນອົງປະກອບຂອງການບໍລິການລະບົບນິເວດທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຄຸນນະພາບອາກາດ. ເຂົາເຈົ້າສະໜັບສະໜູນການແຊກແຊງພື້ນທີ່ສີຂຽວທີ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດ. ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດິນ​ທີ່​ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ເປັນ​ສິ່ງ​ກໍ່​ສ້າງ​ທັງ​ໃນ​ຊຸມ​ຊົນ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ແລະ​ຕົວ​ເມືອງ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ລະ​ບົບ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ. ໃນຂະນະທີ່ດິນບໍ່ແມ່ນບ່ອນຫລົ້ມຈົມທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບມົນລະພິດທາງອາກາດ, ການຮັກສາດິນທີ່ມີສຸຂະພາບດີແມ່ນຍັງເປັນປັດໃຈໂຄງສ້າງທີ່ຈໍາເປັນໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍອາກາດສະອາດ.

ດິນທີ່ຖືກລົບກວນເຮັດໃຫ້ອາກາດເປັນມົນລະພິດ

ດິນຊົນນະບົດທີ່ຖືກລົບກວນແມ່ນເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການລະບາຍຝຸ່ນ. ການປະຕິບັດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ຄຸ້ມຄອງການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນເທິງຍັງປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດທົ່ວໄປໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການພັດລົມຂອງຝຸ່ນໃນພະຍຸຝຸ່ນ.

ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດປີ 2021 ບົດບາດຂອງດິນໃນລະບຽບຄຸນນະພາບອາກາດ, "ການປ່ອຍຂີ້ຝຸ່ນດິນ, ຈາກແຫຼ່ງທໍາມະຊາດສ່ວນໃຫຍ່, ຄາດວ່າຈະເປັນແຫຼ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ aerosols tropospheric, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມສົມດຸນລັງສີຂອງໂລກແລະການສ້າງເມຄ. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ການ​ແຊກ​ແຊງ​ຂອງ​ມະນຸດ​ເພື່ອ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ພິດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ທ້າ​ທາຍ, ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ເຂດ​ທີ່​ກວ້າງ​ໃຫຍ່​ໄພສານ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ.”

ໃນຂະນະທີ່ດິນກະສິກຳເປັນແຫຼ່ງສະບຽງອາຫານ ແລະ ລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນ, ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຄຸ້ມຄອງຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການປ່ອຍອາຍພິດຂອງຂີ້ຝຸ່ນ, NH3, ແລະ ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວອອກສູ່ບັນຍາກາດ, ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນຳໄປສູ່ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສັດ, ແລະການເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ. .

ດິນທີ່ມີສຸຂະພາບດີປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ດິນ (ແລະຈຸລິນຊີແລະພືດທີ່ເຂົາເຈົ້າສະຫນັບສະຫນູນ) ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນນີ້ລວມເຖິງການນໍາໃຊ້ຕົ້ນໄມ້ໃນຕົວເມືອງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດໃນຕົວເມືອງແລະການກັ່ນຕອງຊີວະພາບຂອງດິນທີ່ສາມາດເອົາສິ່ງປົນເປື້ອນອອກຈາກແຫຼ່ງມົນລະພິດໄດ້.” ຈາກທັດສະນະນະໂຍບາຍໂດຍທົ່ວໄປ, ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອ ກວມເອົາດິນໂດຍການໃຊ້ພືດພື້ນເມືອງທີ່ສະທ້ອນເຖິງລະບົບນິເວດທ້ອງຖິ່ນ.

 

ສໍາລັບກະສິກໍາໂດຍສະເພາະ, ການປະຕິບັດກະສິກໍາແບບຟື້ນຟູແມ່ນມີປະໂຫຍດໃນການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງດິນ. ການປະຕິບັດທົ່ວໄປສໍາລັບການກະສິກໍາແບບຟື້ນຟູ, ເຊັ່ນ: ການໄຖນາຫນ້ອຍຫຼືການນໍາໃຊ້ກະສິກໍາທີ່ບໍ່ມີການໄຖນາບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ປັບປຸງຊີວະນາໆພັນຂອງດິນແລະປັບປຸງການເກັບຮັກສານ້ໍາ. ດິນເກັບຮັກສານ້ໍາ, ດັ່ງນັ້ນທຸກໆຄັ້ງທີ່ທ່ານໄຖນາທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ທໍາລາຍລະບົບນິເວດຂອງດິນ, ທ່ານຍັງສູນເສຍນ້ໍາຫນຶ່ງນິ້ວ. ດິນທີ່ຖືກເປີດເຜີຍ, ໂດຍສະເພາະ ດິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ປະກອບສ່ວນ​ໃຫ້​ເກີດ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາກາດ​ເປັນ​ຝຸ່ນ​ທີ່​ພັດ.

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເກີດຂີ້ຝຸ່ນທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫາຍໃຈເອົາອະນຸພາກ, ລັດຖະບານພາກພື້ນສາມາດສ້າງນະໂຍບາຍເພື່ອປ້ອງກັນການຂຸດຄົ້ນດິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ຄຳແນະນຳດ້ານນະໂຍບາຍທົ່ວໄປທີ່ປົກປ້ອງລະບົບດິນໄດ້ລວມເອົາການນຳໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ສ້າງປົກຫຸ້ມຂອງພືດ ແລະ ໄຖນາໃຫ້ດີຂຶ້ນໜ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້, ການລ້ຽງສັດຢູ່ທົ່ງຫຍ້າແທນການປູກຫຍ້າ ຫຼື ເມັດພືດ ແລ້ວເກັບກ່ຽວເພື່ອລ້ຽງສັດ, ແລະ ນຳໃຊ້ການປູກພືດໝູນວຽນແທນການປູກພືດແບບ monoculture.

ຊີວະນາໆພັນຂອງການປູກພືດຫຼາຍຍິ່ງດີ. ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນກໍາລັງຂັບລົດ monocultures. ການສະຫນອງແຮງຈູງໃຈຊາວກະສິກອນສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການປູກພືດຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍຕົວຊີ້ວັດທີ່ງ່າຍຕໍ່ການວັດແທກຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດການກະສິກໍາແບບຟື້ນຟູ.

 

ດິນທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ສະຫນັບສະຫນູນອາກາດ

ໃນສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ, ດິນທີ່ມີສຸຂະພາບດີແມ່ນພື້ນຖານຂອງການແຊກແຊງພື້ນທີ່ສີຂຽວທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວກອງສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ. ຫຼາຍໆບ່ອນຢູ່ໃນຕົວເມືອງມີດິນທີ່ຊຸດໂຊມ ຫຼືພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ສາມາດລະບາຍນໍ້າໄດ້ ເຮັດໃຫ້ການແຊກແຊງພື້ນທີ່ສີຂຽວມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ການປັບປຸງການຊຶມເຊື້ອຂອງພື້ນຜິວ ແລະສຸຂະພາບຂອງດິນແມ່ນພື້ນຖານສໍາລັບການປັບປຸງພື້ນທີ່ສີຂຽວ. ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອທາງອິນຊີສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຊີວະພາບຂອງດິນໃນຕົວເມືອງທີ່ຊຸດໂຊມ.

ການວັດແທກຄາບອນໃນດິນ ແລະນໍ້າແມ່ນມາດຕະການທີ່ບໍ່ພຽງພໍຂອງດິນທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ສຸຂະພາບຂອງດິນແມ່ນກວ້າງຂວາງ ແລະປະກອບມີຊີວະນາໆພັນຂອງດິນ. Eugene Kelly, ອາຈານສອນວິຊາ Pedology ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Colorado State ກ່າວວ່ານະໂຍບາຍສຸຂະພາບຂອງດິນຄວນສະທ້ອນເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະນາໆພັນຂອງດິນເຊັ່ນດຽວກັນກັບມາດຕະການກາກບອນຂອງດິນ. ເນື່ອງຈາກວ່າທີ່ດິນທີ່ມີຜົນຜະລິດຫນ້ອຍແມ່ນມີຄວາມອ່ອນແອຫຼາຍ, ການວາງແຜນນະໂຍບາຍຄວນມີຈຸດປະສົງ  "ຮັກສາພື້ນທີ່ປົກຄຸມແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສ້າງລະບົບຊີວະນາໆພັນຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອທ່ານໄດ້ກວມເອົາມັນ."

 

Soil Microbiomes ແມ່ນການບໍລິການລະບົບນິເວດທີ່ສໍາຄັນ

ຈຸລິນຊີດິນ ແມ່ນການບໍລິການລະບົບນິເວດທີ່ເປັນອົງປະກອບທີ່ເນັ້ນໃສ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ກ ສຸຂະພາບ ໜຶ່ງ ດຽວ ວິທີການຄຸ້ມຄອງ ແລະການຄົ້ນຄວ້າດິນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າສຸຂະພາບຂອງມະນຸດບໍ່ໄດ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວ ແຕ່ຕິດພັນກັບສຸຂະພາບຂອງສັດ, ພືດ, ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO), ອົງການສຸຂະພາບສັດໂລກ (OIE), ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UNEP), ແລະອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ຕົກລົງເຫັນດີວ່າທັດສະນະສຸຂະພາບຫນຶ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ປ້ອງ​ກັນ​, ຄາດ​ຄະ​ເນ​, ການ​ກວດ​ພົບ​, ແລະ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ຕໍ່​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ໂລກ​ແລະ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​.

ບໍ່ດົນມານີ້ ຮ່ວມກັນປະກາດ ສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້ກັບ ການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າຫມາຍເຫຼົ່ານີ້. ກ ລັກສະນະ ການທົບທວນຄືນສະຫຼຸບວ່າ "ພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າດິນເປັນພື້ນຖານຂອງສຸຂະພາບອັນຫນຶ່ງແລະເປັນແຫຼ່ງແລະອ່າງເກັບນ້ໍາຂອງເຊື້ອພະຍາດ, ຈຸລິນຊີທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຈຸລິນຊີໂດຍລວມໃນຫຼາກຫຼາຍຂອງອົງການຈັດຕັ້ງແລະລະບົບນິເວດ."

“ນັກວິຊາການຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າດິນເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງລະບົບນິເວດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ, ປະກອບສ່ວນອົງປະກອບທາງອິນຊີ ແລະອະນົງຄະທາດໃຫ້ແກ່ອາກາດ, ນ້ຳ, ພືດ ແລະສັດ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຜູ້ປະຕິບັດ "ສຸຂະພາບຫນຶ່ງ" (ເຊັ່ນ: ຜູ້ທີ່ສຶກສາການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສຸຂະພາບຂອງສັດ, ຄົນ, ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ) ບໍ່ສະເຫມີຊື່ນຊົມວ່າດິນເປັນຕົວແທນຂອງລັກສະນະພື້ນຖານຂອງສຸຂະພາບສໍາລັບທຸກລະບົບ.

ສິ່ງພິມທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຢືນຢັນເຖິງບົດບາດສໍາຄັນຂອງດິນໃນຫຼາຍຂະບວນການ, ແລະເນັ້ນຫນັກວ່າການພິຈາລະນາ 'ສຸຂະພາບຂອງດິນ' ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ການວິເຄາະລະດັບລະບົບ." – Sue VandeWoude ອາຈານສອນຢູ່ວິທະຍາໄລການແພດສັດຕະວະແພດ ແລະວິທະຍາສາດຊີວະວິທະຍາ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ Colorado. ໃນຂະນະທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຫຼາຍວຽກງານເພື່ອຫັນປ່ຽນຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມທາງວິທະຍາສາດໄປສູ່ການປະຕິບັດ, ຫຼາຍກຸ່ມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ນໍາພາວິທີການປະສົມປະສານສຸຂະພາບດິນເຂົ້າໃນການວາງແຜນສຸຂະພາບສາທາລະນະເຊັ່ນ: ເວທີປາໄສການຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາໃນອາຟຣິກາ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຍຸໂລບ.

 

ໂຄງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສະຫນັບສະຫນູນຊີວະນາໆພັນຂອງດິນ

ການ​ປູກ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ເປັນ​ແຖວ​ເປັນ​ສິ່ງ​ກີດ​ຂວາງ​ລົມ​ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ຂອງ​ດິນ.

ຕົວຢ່າງຂອງໂຄງການທີ່ສະຫນັບສະຫນູນດິນທີ່ມີສຸຂະພາບດີລວມມີ Global Soil Biodiversity Initiative ແລະພາກພື້ນ OneHealth Aerobiome Discovery Network. ໄດ້ ການລິເລີ່ມຊີວະນາໆພັນຂອງດິນທົ່ວໂລກ ເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນຂອງດິນໃນນະໂຍບາຍສິ່ງແວດລ້ອມແລະການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງເພື່ອປົກປ້ອງແລະເສີມຂະຫຍາຍການບໍລິການລະບົບນິເວດ. ບົດລາຍງານນະໂຍບາຍຢູ່ໃນເວັບໄຊແມ່ນມີໃຫ້ສໍາລັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນການຄຸ້ມຄອງລວມທັງບົດສະຫຼຸບເຊັ່ນ: ບົດລາຍງານຂອງ UN-FAO ປີ 2020 ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນຂອງດິນທົ່ວໂລກ.

ຄວາມເລິກຂອງຄວາມຮູ້ແລະຄວາມສາມັກຄີໃນເຄືອຂ່າຍໄປເລິກກວ່າທີ່ມີຢູ່ ບົດລາຍງານນະໂຍບາຍ. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບດິນ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບນັກຄົ້ນຄວ້າໂດຍກົງເພື່ອເບິ່ງວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນຄວາມຕ້ອງການນະໂຍບາຍພາກພື້ນສະເພາະຂອງທ່ານ. ສະຖາບັນປະສົມປະສານຊີວະສາດ: ເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນພົບ OneHealth Aerobiome ລະດັບພາກພື້ນ (BROADN) ກໍາລັງເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ aerobiome ເພື່ອສືບສວນວ່າ microbiome ຂອງອາກາດຖືກປ່ຽນແປງໂດຍຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ສັດ, ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. ການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງດິນ ແລະ ການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຟື້ນຟູແມ່ນເຄື່ອງມືໃນກ່ອງເຄື່ອງມືຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການປະຕິບັດທາງອາກາດທີ່ສະອາດປະສົມປະສານ.