Santiago de Cali ແລະAburrá Valley ນຳ ໜ້າ ຄວາມພະຍາຍາມໃນປະເທດໂຄລົມເບຍໃນການຄິດໄລ່ພາລະດ້ານສຸຂະພາບຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດ - BreatheLife2030
ການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍ / Santiago de Cali, Colombia; ຮ່ອມພູ Aburra, Colombia / 2020-07-25

Santiago de Cali ແລະAburrá Valley ນຳ ໜ້າ ຄວາມພະຍາຍາມໃນປະເທດໂຄລົມເບຍໃນການຄິດໄລ່ພາລະດ້ານສຸຂະພາບຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດ:

ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ BreatheLife ເຮັດວຽກກັບພາກພື້ນ Colombian ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບຂອງນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ

Santiago de Cali, ປະເທດ Colombia; ຮ່ອມພູ Aburra, ປະເທດ Colombia
ຮູບຮ່າງ ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
ເວລາອ່ານ: 6 ນາທີ

ໃນເມືອງ Cali, ປະເທດໂຄລົມເບຍ, ປະມານ 1,900 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປີ 2018 ຈາກພະຍາດຕ່າງໆທີ່ເກີດຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດເພີ່ມມູນຄ່າ 751 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນແຕ່ລະປີໃນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ, ລັດຖະບານເມືອງ.

ໃນປີດຽວກັນ, ໃນ ຮ່ອມພູAburrá, ການຫຼຸດລົງຂອງມົນລະພິດໃນອະນຸພາກທີ່ດີ, ເຊິ່ງໄດ້ອະທິບາຍບາງສ່ວນໂດຍການເປີດຕົວ Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire del Valle de Aburrá (PIGECA, ຫລືແຜນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ສົມບູນແບບ ສຳ ລັບຮ່ອມພູAburrá), ຖືກຄາດຄະເນວ່າໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດ 1,600 ຄົນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ 621 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ນີ້ແມ່ນການຄົ້ນພົບອັນດັບຕົ້ນໆຂອງໂຄງການເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດພາຍໃນສອງລັດຖະບານໃນການ ນຳ ໃຊ້ເຄື່ອງມືແລະຂະບວນການຕ່າງໆເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດໃນເງື່ອນໄຂທີ່ແນ່ນອນ, ວິເຄາະຮ່ອງຮອຍກາກບອນຂອງລະບົບສາທາລະນະສຸກ, ແລະສ້າງແລະເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ.

ຈັດຕັ້ງເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງການໂຄສະນາ BreatheLife (RespiraVida), ໂຄງການໄດ້ເຫັນອົງການອາກາດສະອາດແລະສະພາບອາກາດ (CCAC) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກແລະການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ Cali ແລະເຂດAburrá Valley Metropolitan ເພື່ອປະເມີນສະພາບອາກາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມແລະຜົນປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ແຜນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບອາກາດ, ໂດຍການຮ່ວມມືຂອງອົງການສຸຂະພາບ Pan American (PAHO), ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UNEP) ແລະສະຖາບັນອາກາດສະອາດ.

ບັນດາຕົວເມືອງແລະພາກພື້ນຂອງປະເທດໂກລົມບີລວມທັງ Cali ແລະເຂດ Valle de Aburrá Metropolitan Area ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນ ຈຳ ນວນບໍລິຫານທີ່ເພີ່ມຂື້ນໃນທົ່ວໂລກທີ່ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຮູບພາບທີ່ສົມບູນກວ່າເກົ່າຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງການລົງທືນດ້ານນະໂຍບາຍ, ໂດຍໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລະໄດ້ລົງລາຍລະອຽດແລ້ວ. ນະໂຍບາຍແລະແຜນງານຕ່າງໆທີ່ຈະແຕ້ມມາດຕະຖານມົນລະພິດທາງອາກາດແລະການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ.

ເພື່ອຮອງຮັບສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ສະຖາບັນອາກາດສະອາດໄດ້ໃຫ້ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ທາງດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບການປະເມີນພາລະຂອງພະຍາດທີ່ເກີດຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ, ການວິເຄາະຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມໃນການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດແລະການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເຄື່ອງມືການວາງແຜນທາງອາກາດສະອາດ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍມົນລະພິດໃນກິດຈະ ກຳ ຕ່າງໆຂອງຂະ ແໜງ ສາທາລະນະສຸກ.

ການວິເຄາະແລະການຄາດຄະເນແມ່ນ ເໝາະ ສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະເມືອງ, ໂຄງການໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ສາທາລະນະສຸກແລະສິ່ງແວດລ້ອມຈາກ Cali ແລະ Aburra Valley, ລວມທັງກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມແລະສຸຂະພາບ. ບັນດາຕົວແທນຂອງ PAHO ໄດ້ໃຫ້ ຄຳ ຄິດເຫັນແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບ.

“ Cali ເອົາໃຈໃສ່ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ. ການຄາດຄະເນທີ່ສະຖາບັນອາກາດສະອາດສະແດງໃຫ້ເຫັນການແຈ້ງເຕືອນທີ່ບັງຄັບໃຫ້ລັດຖະບານ, ທຸລະກິດແລະສັງຄົມພົນລະເຮືອນກ້າວໄປຂ້າງ ໜ້າ ໃນການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ສຳ ລັບການຫຼຸດຜ່ອນ ຈຳ ນວນນີ້,”, ຫົວ ໜ້າ ຝ່າຍບໍລິຫານ, ພະແນກບໍລິຫານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ Cali, Carlos Eduardo Calderdun.

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ລະດັບຊາດ, ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາທີ່ Cali ແລະAburrá Valley ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ ຜົນການຄົ້ນພົບ, ໄດ້ເຫັນຮູບແບບຂອງຜົນປະໂຫຍດລວມທີ່ເປັນຈຸດລວມຂອງຊຸມຊົນ.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກ່າວວ່າ: "ຄວາມຄືບ ໜ້າ ດັ່ງກ່າວໃນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກໃນລະດັບຊາດແລະລະດັບຊາດແມ່ນພື້ນຖານແລະຍຸດທະສາດເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການຕັດສິນໃຈແລະລວມເອົາມາດຕະການໃນເຄື່ອງມືການວາງແຜນ ສຳ ລັບການຍົກເລີກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະການປັບປຸງອາກາດສະອາດໃນເມືອງຕ່າງໆຂອງໂກລົມເບຍ". ຜູ້ ອຳ ນວຍການຝ່າຍສຸຂະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ທ່ານ Adriana Estrada Estrada.

ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ: ມັນມີຄວາມ ຈຳ ເປັນແລະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໃນການ ນຳ ພາການຕັດສິນໃຈໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາຍສາມັນລະຫວ່າງບັນດານັກສະແດງຕ່າງກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສົ່ງເສີມການປະສານງານກັນໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຄົນແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.

ສະມາຊິກ BreatheLife ອື່ນໆ, ເມືອງຂອງ Barranquilla, Bogot, Caldas ແລະ Medelln, ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມເສມືນ, ທີ່ມີຊື່ວ່າ "ການປະເມີນຜົນປະໂຫຍດຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສຸຂະພາບທີ່ສົມບູນແບບຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບອາກາດໃນເຂດເມືອງຂອງພູAburráແລະ Cali (Colombia)”, ພ້ອມດ້ວຍເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຈາກລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ. Colombia ແລະຕົວແທນຈາກ UNEP, PAHO ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ California, Davis.

ບັນດາເມືອງແມ່ນຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງກອງປະຊຸມ, ເຊິ່ງຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສະ ໜອງ ເຄື່ອງມືທີ່ ຈຳ ເປັນໃນການລວມເອົາການພິຈາລະນາຜົນປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບແລະສະພາບອາກາດເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ສົມບູນແບບແລະການວາງແຜນແລະພັດທະນາຕົວເມືອງ; ສະແດງວິທີການທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການປະເມີນຜົນປະໂຫຍດທີ່ ນຳ ໃຊ້ໃນ Cali ແລະ Valle de Aburráແລະແບ່ງປັນຜົນຂອງໂຄງການ, ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເມືອງໃນການ ນຳ ໃຊ້ BenMAP ແລະ AirQ + ເປັນເຄື່ອງມືໃນການປະເມີນຜົນປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມສ່ຽງຈາກຄຸນນະພາບອາກາດ.

ແຕ່ຈຸດປະສົງທີ່ສີ່ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ຄຳ ຄິດເຫັນຈາກ ອຳ ນາດການປົກຄອງແຫ່ງຊາດແລະອົງການສາທາລະນະສຸກກ່ຽວກັບໂອກາດທີ່ຈະຂະຫຍາຍເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ເມືອງອື່ນໆຂອງປະເທດໂຄລົມເບຍແລະພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງອາເມລິກາລາຕິນ.

ຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ທີ່ຜະລິດໂດຍການສຶກສາຄັ້ງນີ້ສະ ໜອງ ສ່ວນປະກອບເພື່ອປະເມີນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງແລະປະສິດທິຜົນຂອງຍຸດທະສາດຄຸນນະພາບອາກາດແຫ່ງຊາດໃນປະຈຸບັນແລະເພື່ອປັບປຸງມັນ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານນີ້ຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຈົ້າເມືອງໃນທົ່ວປະເທດເພື່ອລວມເອົາບັນຫາທີ່ມີຄຸນນະພາບທາງອາກາດເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເທດສະບານ,” ຜູ້ ອຳ ນວຍການຝ່າຍສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທ່ານ Mauricio Gaitánກ່າວ.

ໃນຂະນະທີ່ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນໂອກາດໃນການຝຶກອົບຮົມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການ ນຳ ໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມັນຍັງເປັນໂອກາດທີ່ຈະສະແດງແລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັດສິນໃຈແລະສ້າງການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຕໍ່ນະໂຍບາຍ, ຂໍ້ລິເລີ່ມແລະການແຊກແຊງຕ່າງໆ.

ພາກພື້ນແລະຕົວເມືອງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຖືກແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນທີ່ມີໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ, ມາດຕະຖານ ສຳ ລັບການວິເຄາະຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມໃນການປ່ອຍອາຍພິດເຫລົ່ານີ້ເຂົ້າໃນເຄື່ອງມືການວາງແຜນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບອາກາດ.

ແນະ ນຳ ໃຫ້ພາກພື້ນນີ້ໃຊ້ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດທີ່ຫຼຸດລົງ, ການຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະ ໜົນ, ການຫຼຸດຜ່ອນສຽງແລະການເພີ່ມຂື້ນຂອງກິດຈະ ກຳ ທາງຮ່າງກາຍເປັນຕົວຊີ້ວັດເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບຂອງມາດຕະການຂອງພວກເຂົາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບ:

  • ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງການສຶກສາ ສຳ ລັບເມືອງໂກລົມບີແລະແຫ່ງອື່ນໆ;
  • ຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງຄວາມກ້າວ ໜ້າ ໃນການ ກຳ ນົດຕົວຊີ້ວັດມາດຕະຖານທົ່ວປະເທດແລະວິທີການເພື່ອລາຍງານຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນນະພາບອາກາດ,
  • ຄວາມສະດວກໃນການລວມເອົາຜົນໄດ້ຮັບແລະເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ເປັນວັດຖຸປັດໃຈເພື່ອເພີ່ມການກະກຽມໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ເນັ້ນໃສ່ສຸຂະພາບແລະເຄື່ອງມືການວາງແຜນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ
  • ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການກະ ທຳ ທີ່ພ້ອມກັນແກ້ໄຂຄຸນນະພາບແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງດ້ານສຸຂະພາບ, ອາກາດແລະຄວາມຍືນຍົງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຕັດສິນໃຈລະດັບຊາດແລະທ້ອງຖິ່ນ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງທີ່ ສຳ ຄັນ: ໃນຂະນະທີ່ຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ດີຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ລັດຖະບານແລະນັກສະແດງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນທົ່ວໂລກຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກວດກາຢ່າງເປັນລະບົບແລະປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ ນະໂຍບາຍທີ່ປ່ຽນແປງຄຸນນະພາບທາງອາກາດໂດຍກົງຫຼືລຽບງ່າຍແລະຕົວຊີ້ວັດສຸຂະພາບອື່ນໆ, ເຊັ່ນລະດັບສຽງແລະສະພາບການທີ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້.

ໜ້ອຍ ທີ່ສຸດຍັງເບິ່ງຊີວິດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສຸຂະພາບທີ່ປະຢັດແລະຄວາມພິການທີ່ຖືກຫລີກລ້ຽງເປັນມາດຕະຖານຂອງຄວາມ ສຳ ເລັດດ້ານນະໂຍບາຍ.

ບັນດາຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ສຸດໃນດ້ານນີ້ແມ່ນມາຈາກການຈັດອັນດັບຂອງລັດຖະບານເມືອງແລະເທດສະບານ, ເຊິ່ງເປັນ ກຳ ລັງທີ່ເພີ່ມຂື້ນໃນຂະນະທີ່ ຈຳ ນວນປະຊາກອນໂລກເພີ່ມຂື້ນເປັນ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍ.

ລອນດອນ, ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ, ເຊື່ອມໂຍງມົນລະພິດທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ, ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການຄາດຄະເນການເສຍຊີວິດທີ່ມາຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັກສາສຸຂະພາບແລະສັງຄົມຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດ, ແລະ ການຄິດໄລ່ແລະເຜີຍແຜ່ການປະຫຍັດທີ່ອາດມີໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສຸຂະພາບຈາກນະໂຍບາຍໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ, ການຂະຫຍາຍ“ ລະບົບນິເວດ” ທີ່ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ວິທີການນີ້ (ຕົວຢ່າງ: ການຮ່ວມມືເພື່ອພັດທະນາເຄື່ອງມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ).

ໃນ Rennes, ປະເທດຝຣັ່ງ, ເຈົ້າເມືອງ Charlotte Marchandise, ໃນ a webinar ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໂຄງການເຜີຍແຜ່ກາກບອນ, ໄດ້ອະທິບາຍເຮັດວຽກກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສາທາລະນະສຸກແລະໂຮງຮຽນສາທາລະນະສຸກຈົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດເພື່ອລວມເອົາຜົນໄດ້ຮັບແລະມາດຕະການດ້ານສຸຂະພາບເຂົ້າໃນການສ້າງນະໂຍບາຍຂອງເມືອງ.

ໃນເມືອງ Accra, ປະເທດການາ, ອົງການອະນາໄມໂລກຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ລັດຖະບານລະດັບຊາດແລະເມືອງກ່ຽວກັບການ ນຳ ໃຊ້ເຄື່ອງມືປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບເພື່ອປະເມີນຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບແລະເສດຖະກິດຂອງແຜນການປະຕິບັດການຂົນສົ່ງຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ. ບໍ່ດົນມານີ້ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງການປ່ຽນແປງຂອງຂະ ແໜງ ການຂົນສົ່ງໃນເຂດ Greater Accra Metropolitan.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໃນການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງຜູ້ ນຳ ນະໂຍບາຍແລະນັກວິທະຍາສາດໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດການປະຕິບັດງານດິນຟ້າອາກາດປີ 2019, ເຈົ້າຄອງນະຄອນ Victoria, ການາດາ, Lisa ຊ່ວຍ, ເຄື່ອງມືທີ່ຕ້ອງການ ແລະການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເມືອງຂອງນາງປະເມີນຜົນປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບຂອງການປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດຈາກການປ່ຽນແປງລົດເມສາທາລະນະເປັນໄຟຟ້າ.

ການຄາດຄະເນຜົນປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບຂອງຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ດີກວ່າທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍການແນະ ນຳ ລົດເມອີເລັກໂທຣນິກກໍ່ແມ່ນສິ່ງ ໜຶ່ງ ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ Chicago Transit ໄດ້ເຮັດໃນປີ 2014, ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ວິທີການຂອງ EPA ຂອງສະຫະລັດ.

ນີ້ ວິທີການ“ ສຸຂະພາບໃນທຸກໆນະໂຍບາຍ” ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຈາກ WHO, ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບຊາດ, ໂດຍມີລັດຖະບານ ຈຳ ນວນ ໜຶ່ງ ຮັບຮອງເອົາໃນລະດັບໃດ ໜຶ່ງ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນອາດຈະບໍ່ຈະແຈ້ງແລະບາງຄົນກໍ່ຍັງບໍ່ທັນຄົ້ນພົບຫຼືພິຈາລະນາ.

ວິທີການຂອງວິທີການນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ BreatheLife, ລວມທັງອົງການອະນາໄມໂລກ, ໄດ້ມີການແກ້ໄຂແລ້ວໂດຍຜ່ານການພັດທະນາເຄື່ອງມື, ການລິເລີ່ມແລະແນວທາງ - ທັງສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ລັດຖະບານແລະຊ່ວຍໃຫ້ການລາຍງານກ່ຽວກັບດ້ານສຸຂະພາບແລະເປົ້າ ໝາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບຂອງຫຼາຍໆ ເປົ້າ ໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເຊິ່ງ ກຳ ລັງບັງຄັບໃຫ້ລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ພາກເອກະຊົນແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆປະສານງານກັນໃນທົ່ວລະບຽບວິໄນປະເພນີ.

ແຕ່ແນວຄຶດຄືແນວນີ້ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຄົນແລະສຸຂະພາບເປັນຫຼັກໃນການສ້າງນະໂຍບາຍອາດຈະເລີ່ມແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ, ຍ້ອນວ່າລັດຖະບານເລີ່ມຄິດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່“ ການຟື້ນຕົວສີຂຽວ” ຈາກ COVID-19 ສາມາດເປັນໄປໄດ້.

ການຕີຍາກ ຈົດຫມາຍ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບ ຈຳ ນວນ 40 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ ນຳ ຂອງບັນດາປະເທດ G20 ດຳ ເນີນການຢ່າງຊັດເຈນດັ່ງນີ້:

"ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ການຕອບຮັບຫຼັງ COVID, ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ຫົວ ໜ້າ ແພດແລະຫົວ ໜ້າ ທີ່ປຶກສາດ້ານວິທະຍາສາດຂອງທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງໃນການຜະລິດຊຸດກະຕຸ້ນເສດຖະກິດທັງ ໝົດ, ລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະຍາວທີ່ວ່າ ອາດຈະມີ, ແລະໃຫ້ບັດການອະນຸມັດຂອງພວກເຂົາ.

ການລົງທືນອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງລັດຖະບານຂອງທ່ານຈະເຮັດໃນຫລາຍເດືອນຂ້າງ ໜ້າ ໃນຂະ ແໜງ ການທີ່ ສຳ ຄັນເຊັ່ນ: ການດູແລສຸຂະພາບ, ການຂົນສົ່ງ, ພະລັງງານແລະກະສິ ກຳ ຕ້ອງມີການປົກປ້ອງແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຕິດຢູ່ໃນຫຼັກຂອງພວກເຂົາ.”

ເບິ່ງການບັນທຶກສຽງຂອງກອງປະຊຸມ (ພາສາສະເປນ)

ເອກະສານກອງປະຊຸມ

ປ້າຍໂຄສະນາໂດຍ Carlos Felipe Pardo. ໃຊ້ພາຍໃຕ້ ໃບອະນຸຍາດສ້າງສັນ / CC BY 2.0.