ການຕິດຕາມໂທລະສັບມືຖືເພີ່ມຂໍ້ມູນ ສຳ ລັບແຜນປະຕິບັດການທາງອາກາດທີ່ສະອາດຂອງເມືອງ Marikina - BreatheLife2030
ການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍ / Marikina, ຟີລິບປິນ / 2019-03-19

ການຕິດຕາມໂທລະສັບມືຖືໄດ້ເພີ່ມຂໍ້ມູນສໍາລັບແຜນການດໍາເນີນການທາງອາກາດທີ່ສະອາດຂອງ Marikina City:

ຜ່ານການຮ່ວມມືຂອງພາກລັດ - ເອກະຊົນ, ອົງການ NGO, Marikina ໄດ້ກໍານົດຈຸດສຸມຂອງການລະບາຍມົນລະພິດ, ຂໍ້ມູນທີ່ປ້ອນເຂົ້າໃນແຜນການທາງອາກາດທີ່ສະອາດ

Marikina, Philippines
ຮູບຮ່າງ ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
ເວລາອ່ານ: 3 ນາທີ

ລາຍລັກອັກສອນຈາກຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໂດຍບໍລິສັດອາກາດແອເອເຊຍ.

ອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍອຸປະກອນທາງອາກາດເຄື່ອນທີ່ໄດ້ກາຍເປັນສາຍຕາທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຢູ່ຖະຫນົນ Marikina City ໃນ Metro Manila ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ຍ້ອນວ່າມັນລົດລົງຜ່ານນະຄອນບັນທຶກລາຍລະອຽດ, ຄຸນນະພາບທາງອາກາດຕາມຖະຫນົນ.

ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບທາງອາກາດໃນນະຄອນຫຼວງຢ່າງກວ້າງຂວາງເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບທາງອາກາດຂອງ Marikina ແລະຂໍ້ມູນມົນລະພິດທາງອາກາດພື້ນຖານ, ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບແຜນການປະຕິບັດງານທາງອາກາດທີ່ສະອາດຂອງ Marikina, ເຊິ່ງເມືອງຈະພັດທະນາກັບໂຄງການ Integrated Program for Better Air Quality in Asia (IBAQ Program). ການລິເລີ່ມນີ້ແມ່ນດໍາເນີນໂດຍການຮ່ວມມືກັບກົມສິ່ງແວດລ້ອມແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, First Philippine Holdings, Inc. , Mitsubishi Motors Philippines, Inc. , De La Salle University, Ateneo de Manila University ແລະມະຫາວິທະຍາໄລຟີລິບປິນ.

ອີງຕາມຄວາມສະອາດອາກາດອາຊີແລະນະຄອນ, ແຜນການດັ່ງກ່າວຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແລະຈະກໍານົດເປົ້າຫມາຍສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນເວລາທີ່ມັນຖືກປ່ອຍໃນເດືອນເມສາ 2019.

"ນີ້ແມ່ນໂອກາດທີ່ດີສໍາລັບນະຄອນເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີວິທີການທີ່ຈະດໍາເນີນການຕິດຕາມກວດກາການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວດັ່ງກ່າວຢ່າງກວ້າງຂວາງ," ເຈົ້າຫນ້າທີ່ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ Marikina Gloria Buenaventura ກ່າວ.

ກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍຫນຶ່ງຂອງແຜນການແມ່ນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດໃນອາກາດໂດຍໃຊ້ການວັດແທກມືຖືເພື່ອລະບຸສະຖານທີ່ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນເມືອງ; ໃນກໍລະນີນີ້, ລົດມືຖືໃຊ້ເວລາຫນ້ອຍກວ່າເດືອນຕໍ່ໄປເພື່ອສ້າງຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂດຍຜ່ານການຂັບລົດປະມານ Marikina ຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ແລະໃນເວລາທີ່ກໍານົດ.

ຂະບວນການຕິດຕາມກວດກາໄດ້ກໍານົດຈຸດສໍາຄັນຂອງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ PMT (PM2.5) ຕາມແຄມຖະຫນົນໃຫຍ່ຂອງເມືອງ, ສ້າງແຜນການມົນລະພິດຖະຫນົນຂອງເມືອງ.

ຄຽງຄູ່ກັບການປະເມີນຜົນການປ່ອຍອາຍພິດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວແລະການປະເມີນຜົນປະໂຫຍດສຸຂະພາບໂດຍນໍາໃຊ້ໂປແກຼມແຜນທີ່ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະລັດອະເມລິກາ (BenMAP), ຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ເກັບກໍາແມ່ນໄປສູ່ສະພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບອາກາດຂອງເມືອງ,

ມັນແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈແລະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບການແຜ່ກະຈາຍຂອງຊາວບ້ານແລະກຸ່ມທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກໂດຍສະຫນອງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການວັດແທກສະຖານີກວດກາຄຸນນະພາບທາງອາກາດໃນຕົວເມືອງແລະຊ່ວຍເມືອງໃຫ້ລະບຸເຂດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດ.

"ນີ້ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ທາງອາກາດທີ່ສະອາດ. ພວກເຮົາສາມາດສ້າງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຮູ້ວ່າວິກິດການຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການມົນລະພິດທາງອາກາດ, "Buenaventura ເວົ້າ.

"ພວກເຮົາຫວັງວ່າສິ່ງນີ້ສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງການວາງແຜນໃນຕົວເມືອງທັງຫມົດໄດ້," ແອວແອວແອວມາລີກ່າວວ່າ:

ອຸປະກອນທາງອາກາດທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍ Aclima ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງໃນລົດໄຟຟ້າ i-Miev ທີ່ໄດ້ຮັບການກູ້ຢືມຈາກພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງຟີລິບປິນ (DENR) ຜ່ານ Mitsubishi Motors Philippines Corporation.

ພິທີການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Marikina ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ DENR, ພະນັກງານອາວຸໂສຈາກ Mitsubishi Motors Philippines, First Philippine Holdings Corporation ແລະຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກບໍລິສັດອາກາດແອເອເຊຍ.

Mitsubishi Motors Philippines Corporation ຮອງປະທານ Rene Lampano ກ່າວວ່າ i-Miev, ມີລະດັບຄວາມຍາວປະມານ 90 ກິໂລແມັດ, ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເມືອງ Marikina ສາມາດວັດແທກຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງດິນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

"ພວກເຮົາໄດ້ຂໍໃຫ້ DENR ໃຫ້ກູ້ຢືມລົດໄຟຟ້າ i-Miev ກັບເມືອງ Marikina, ແລະພວກເຮົາເຊື່ອວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເມືອງມີການກວດສອບແລະປະເມີນຄຸນນະພາບອາກາດລ້ອມຮອບຫຼາຍຂຶ້ນ".

Alan Silayan ຂອງບໍລິສັດອະນາໄມແອເອເຊຍກ່າວວ່າການຮ່ວມມືແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

"ໃນທຸກຄູ່ຮ່ວມງານແລະໂຄງການຂອງພວກເຮົາ, ມີສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ພວກເຮົາພົບເຫັນທີ່ເຮັດວຽກແທ້ໆ, ແລະນັ້ນແມ່ນການຮ່ວມມື; ການຮ່ວມມືກັບພາກເອກະຊົນ, ລັດຖະບານ, ອົງການ NGO, ສະຖາບັນການສຶກສາ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈການຮ່ວມມືນີ້, ໂດຍສະເພາະການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມາຈາກນະຄອນ Marikina, ແລະຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນແລະລັດຖະບານ. ນີ້ຈະບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະ, ໃນທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາສາມາດນໍາເອົາສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນມາສູ່ເຂດອື່ນໆ.

ອ່ານຕົ້ນສະບັບ ທີ່ນີ້.

ປ້າຍໂຄສະນາໂດຍ Marikina City.