Maldives ເຜີຍແຜ່ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດ - BreatheLife2030
ການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍ / Maldives / 2019-06-23

Maldives ເຜີຍແຜ່ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດ:

ສໍາລັບຄັ້ງທໍາອິດ, ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ Maldives ໄດ້ພັດທະນາ, ລວບລວມແລະປະລິມານ, ການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດໂດຍຜ່ານມາດຕະການທີ່ພັດທະນາທໍາອິດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນປະເທດ

Maldives
ຮູບຮ່າງ ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
ເວລາອ່ານ: 1 ນາທີ

Maldives ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດ, ວິທີການປະສົມປະສານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດແລະພະຍາດສະພາບອາກາດ.

ໃນນັ້ນ, ໃນຄັ້ງທໍາອິດ, ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ Maldives ໄດ້ພັດທະນາ, ລວບລວມແລະປະລິມານ, ການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດສໍາລັບມາດຕະການທໍາອິດທີ່ໄດ້ພັດທະນາໃນຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນປະເທດ.

ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຂອງ 28 ລວມຢູ່ໃນແຜນການແມ່ນມີປະສິດທິຜົນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ, ມົນລະພິດສະພາບອາກາດໄລຍະສັ້ນແລະອາຍຄາບອນໄດອອກໄຊ, ລວມທັງການປ່ອຍອາຍແກັສ particulate matter ໂດຍມີການຫຼຸດລົງ 60 ເປີເຊັນແລະການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍຄາບອນ 40% ໂດຍ 2030.

ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນສະເພາະໃດຫນຶ່ງຂອງ 28 ໃນແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດສອດຄ່ອງກັບແຜນການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນສາມພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍຂອງແຫຼ່ງມົນລະພິດທາງອາກາດ: ການຜະລິດໄຟຟ້າ, ການຂົນສົ່ງແລະສິ່ງເສດເຫຼືອ.

ດາວໂຫລດ ແຜນການປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດຂອງ Maldives ຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງສະພາບອາກາດແລະຄວາມສະອາດຂອງທາງອາກາດ.