$ 54 ພັນຕື້: ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບຂອງໂລກທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດຕໍ່ມົນລະພິດທາງອາກາດແລະບັນລຸເປົ້າຫມາຍປາຣີ - BreatheLife 2030
ການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍ / Nairobi, Kenya / 2019-03-11

$ 54 ພັນຕື້: ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບຂອງໂລກທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດແລະບັນລຸເປົ້າຫມາຍປາຣີ:

ນັ້ນແມ່ນຜົນຕອບແທນຂອງການລົງທຶນທົ່ວໂລກທີ່ມີມູນຄ່າ $ 22 ພັນຕື້ກີບ - ມູນຄ່າການປະຕິບັດການຄາດຄະເນຕາມການຄາດຄະເນຂອງສະຖາບັນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

Nairobi, Kenya
ຮູບຮ່າງ ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
ເວລາອ່ານ: 2 ນາທີ

ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບຂອງໂລກໃນການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດແລະການບັນລຸເປົ້າຫມາຍ 2 ° C ຂອງສັນຍາປາຣີອາດຈະສູງເຖິງ $ 54.1 ພັນຕື້, ໃນມູນຄ່າທົ່ວໂລກພຽງແຕ່ $ 22.1 ພັນຕື້, ອີງຕາມການເກັບຮັກສາໄວ້ໃນທັນທີ. ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂລກ.

ຈໍານວນທີ່ປາກົດຢູ່ໃນ ບົດລາຍງານພື້ນຖານ ສໍາລັບກອງປະຊຸມສະພາສິ່ງແວດລ້ອມສະຫະປະຊາຊາດທີ່ສີ່, ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນໃນມື້ນີ້, ແລະຖືກອ້າງອີງໃສ່ການຄາດຄະເນສະພາບແວດລ້ອມໂລກຄັ້ງທີ VI (GEO-6), ການປະເມີນຜົນສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.

ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານງານຂອງສະພາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການແກ້ໄຂບັນຫາສໍາລັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະການບໍລິໂພກແລະການຜະລິດແບບຍືນຍົງ, ກໍານົດ scene ສໍາລັບການສົນທະນາຫລ້າສຸດ.

ໃນຂະນະທີ່ຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນຄາດວ່າຈະກວມເອົາການເຈລະຈາຮອບນີ້, ເອກະສານພື້ນຖານບໍ່ມີການລະບາຍມົນລະພິດທາງອາກາດ, ໂດຍກ່າວວ່າ:

"ມົນລະພິດທາງອາກາດເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທາງດ້ານເສດຖະກິດເຖິງ $ 90 ລ້ານຕື້ຕໍ່ປີແລະຍັງເປັນສິ່ງປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂລກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະມານ 200 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນປີ, ລວມທັງ 5 ລ້ານຍ້ອນມົນລະພິດອາກາດແລະ 7 ລ້ານລ້ານ.

"ການສ່ຽງຕໍ່ການມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນສູງທີ່ສຸດໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ໍາແລະມີລາຍໄດ້ຕ່ໍາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນເກືອບ 90 ລ້ານຄົນ, ຜູ້ທີ່ຂື້ນກັບການເຜົາໄຫມ້ໄມ້, ຖ່ານ, ຂີ້ເຫຍື້ອແລະຝຸ່ນ.

"ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍສາກົນ, ລັດມີພັນທະໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຕໍ່ສິດທິຂອງມະນຸດທີ່ເກີດຈາກການເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຊຸມຊົນສາກົນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ. "

ຜູ້ຕາງຫນ້າຍັງຈະປຶກສາຫາລື ຄວາມຄືບຫນ້າໃນການປະຕິບັດການແກ້ໄຂ UNEA 2017 ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນແລະຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດໃນທົ່ວໂລກ.

ອີງຕາມອົງການສຸຂະພາບໂລກ, ມົນລະພິດທາງອາກາດເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນປະມານສິບລ້ານຄົນປະມານຫນຶ່ງປີ, ກິນຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ 600,000, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານສຸຂະພາບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມລະດັບໂລກທີ່ສຸດ. ທະນາຄານໂລກຄາດຄະເນມັນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເສດຖະກິດໂລກຂອງ US $ 225 ຕື້ໃນລາຍຮັບການສູນເສຍແຮງງານໃນ 2013ທີ່ຢູ່ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະມານ 90% ຂອງປະຊາກອນຂອງໂລກຍັງຫາຍໃຈອາກາດທີ່ບໍ່ໄດ້ບັນລຸຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການສຸຂະພາບໂລກ.

ບົດລາຍງານພື້ນຖານເຮັດໃຫ້ມີກໍລະນີທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການປະຕິບັດຢ່າງວ່ອງໄວ: ມັນເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຂອງການບໍລິການລະບົບນິເວດທີ່ສູນເສຍໄປລະຫວ່າງ 1995 ແລະ 2011 ຢູ່ $ 4 ພັນຕື້ຫາ $ 20 ພັນຕື້; ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປະຕິບັດດ້ານການກະສິກໍາກໍາລັງເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ $ 3 ພັນຕື້ຕໍ່ປີແລະຄາດວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມົນລະພິດຢູ່ $ 4.6 ພັນຕື້ຕໍ່ປີ.

ທ່ານນາງ Joyce Msuya ຜູ້ອໍານວຍການອົງການສະພາບແວດລ້ອມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ: "ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຊັດເຈນວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຫັນປ່ຽນວິທີທີ່ເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກແລະວິທີທີ່ພວກເຮົາມີຄຸນຄ່າໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໃຊ້. "ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອທໍາລາຍການພົວພັນລະຫວ່າງການຂະຫຍາຍຕົວແລະການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະຢຸດຕິວັດທະນະທໍາຂອງພວກເຮົາ."

GEO-6 ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນວັນພຸດ. ມັນ​ແມ່ນ ການເກັບຮັກສາທີ່ສົມບູນແບບແລະການປະເມີນສະພາບຂອງສະພາບແວດລ້ອມແລະການຕອບໂຕ້ທາງດ້ານນະໂຍບາຍຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້, ເຊິ່ງຍັງຊີ້ບອກເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການບັນລຸລະດັບເປົ້າຫມາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍລັດຖະບານແລະພາກເອກະຊົນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງຕັ້ງຄວາມສໍາຄັນແລະການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຫຼັກສູດການປະຕິບັດ.

ໃນໄລຍະ ຫົວຫນ້າລັດ, ລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ນໍາທຸລະກິດ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງສະຫະປະຊາຊາດແລະຜູ້ຕາງຫນ້າສັງຄົມພົນລະເຮືອນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຢູ່ສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນນະຄອນຫຼວງ Nairobi ເພື່ອພິຈາລະນານະໂຍບາຍ, ເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ແລະວິທີແກ້ໄຂໃຫມ່ເພື່ອບັນລຸການບໍລິໂພກແລະການຜະລິດທີ່ຍືນຍົງ

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມຈະກໍານົດວາລະກອງປະຊຸມດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທົ່ວໂລກແລະເພີ່ມໂອກາດໃນການປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນສັນຍາປາຣີແລະວາລະສານ 2030.

ອ່ານເອກະສານພື້ນຖານທີ່ນີ້: ການແກ້ໄຂບັນຫາສໍາລັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະການບໍລິໂພກແລະການຜະລິດແບບຍືນຍົງ