ເມືອງທີ່ສູນກາງຂອງໂຄງການທາງອາກາດທາງອາກາດແຫ່ງຊາດໃຫມ່ຂອງອິນເດຍ - BreatheLife 2030
ການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍ / ນິວເດລີ, ອິນເດຍ / 2019-01-18

ເມືອງທີ່ສູນກາງຂອງໂຄງການທາງອາກາດທາງອາກາດແຫ່ງຊາດໃຫມ່ຂອງອິນເດຍ:

ວາງແຜນກໍານົດເປົ້າຫມາຍລະດັບຊາດລະດັບ "ຄາດຫມາຍ" ຂອງ 20% - ການຫຼຸດລົງ 30% ຂອງ PM2.5 ແລະ PM10 ໂດຍ 2024 ຕໍ່ລະດັບ 2017

New Delhi, India
ຮູບຮ່າງ ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
ເວລາອ່ານ: 4 ນາທີ

ນະຄອນຫຼວງແມ່ນຈຸດສຸມທີ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການທາງອາກາດແຫ່ງຊາດທີ່ປ່ອຍອອກມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຂອງອິນເດຍ, ເຊິ່ງຕັ້ງເປົ້າຫມາຍແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະທົດລອງ 20 ຫາ 30 ສ່ວນຮ້ອຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງເມັດທີ່ມີຄວາມເປັນພິດໂດຍ 2024 ຕໍ່ລະດັບ 2017.

ແຜນການປະຕິບັດງານແມ່ນກໍານົດສໍາລັບເມືອງ 102 "ເມືອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ", ເຊິ່ງປະຈຸບັນບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດທ້ອງຖິ່ນຂອງປະເທດ - ໂດຍປຶກສາກັບຄະນະຄວບຄຸມມົນລະພິດກາງຂອງປະເທດ, ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດພາຍໃຕ້ໂຄງການໃຫມ່.

ໃນ 43 "ຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄຫມ" ລວມຢູ່ໃນບັນຊີ "ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ", ລັດຖະບານຈະນໍາໃຊ້ Smart Cities program ເພື່ອປະຕິບັດແຜນການ.

ແຜນການປະຕິບັດງານທາງອາກາດແຫ່ງຊາດແມ່ນແຜນການປະຕິບັດຫ້າປີທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໃນ 2019, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຂະຫຍາຍອອກນອກຈາກ 2024 ຫຼັງຈາກການທົບທວນຄືນໃນໄລຍະກາງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນການໄລຍະຍາວທີ່ຕ້ອງການ.

"ປະສົບການຂອງປະເທດແລະການສຶກສາແຫ່ງຊາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການລິເລີ່ມການມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນສາມາດເຫັນໄດ້ໃນໄລຍະຍາວເທົ່ານັ້ນ, ແລະດັ່ງນັ້ນ, ໂຄງການອາດຈະໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕື່ມອີກໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານຫຼັງຈາກການທົບທວນຄືນໃນໄລຍະກາງຂອງຜົນໄດ້ຮັບ" ກ່າວວ່າ ເລຂາທິການຂອງກົມສິ່ງແວດລ້ອມ CK Mishra.

ສາມພັນຕື້ rupees (US $ 42,211,500) ໄດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ ສໍາລັບການປະຕິບັດໂຄງການສໍາລັບປີທາງດ້ານການເງິນ 2018-19 ແລະ 2019-20.

ມັນໄດ້ຖືກພັດທະນາຫຼັງຈາກລັດຖະບານໄດ້ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະຕິບັດກ່ອນຫນ້ານີ້ຍ້ອນບໍ່ພຽງພໍ.

"ດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີ່ຜ່ານມານີ້, ຄຸນນະພາບທາງອາກາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງການປັບປຸງຫນ້ອຍໃນບາງເມືອງໃຫຍ່ໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ບໍ່ສາມາດເອີ້ນວ່າແນວໂນ້ມ".

"ນີ້ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍແລະລະດັບສູງຂອງການມຸ່ງເນັ້ນທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ທີ່ໃຊ້ເວລາ, ຢູ່ໃນນະຄອນແລະລະດັບຊົນນະບົດ, ປາກົດວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສົມບູນແບບຢູ່ໃນລະດັບຊາດ".

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ປັບປຸງນະໂຍບາຍແລະໂຄງການທີ່ມີຕໍ່ແລະວາງແຜນໃນການຕໍ່ຕ້ານມົນລະພິດທາງອາກາດກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ແຜນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງປະເທດແລະການລິເລີ່ມຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ.

ໃນບັນດາຄຸນສົມບັດຂອງມັນແມ່ນການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີກວ່າ, ການເພີ່ມຈໍານວນສະຖານທີ່ຕິດຕາມກວດກາໃນປະເທດ, ການສ້າງຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມແລະການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ການສຶກສາການແບ່ງປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນແລະການແຊກແຊງໃນພາກສະເພາະ.

"ເປົ້າຫມາຍໂດຍລວມຂອງ NCAP ລວມມີການປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມແລະຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດນອກຈາກເພີ່ມທະວີເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດທົ່ວປະເທດແລະເສີມຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາສ້າງຈິດສໍານຶກແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ" ກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມ Dr Harsh Vardhan.

ວິທີການທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບໂຄງການແມ່ນການຮ່ວມມືກັນ, ຫຼາຍຂະແຫນງແລະການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແຫນງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລັດຖະບານແລະອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ.

ເຫດຜົນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ສໍາລັບການວາງຕົວເມືອງໃນຫົວໃຈຂອງການປະຕິບັດມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນຄວາມສໍາຄັນ; ມັນອະທິບາຍວ່າປະສົບການໃນທົ່ວໂລກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປະຕິບັດຕົວເມືອງໂດຍສະເພາະ (ແທນທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມປະເທດ) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 25 ເປີເຊັນຫຼຸດລົງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ PM40 ໃນຫຼາຍໆປະເທດໃນກຸງປັກກິ່ງແລະໂຊນໃນໄລຍະເວລາຫ້າປີ. ເມືອງ Santiago ແລະເມັກຊິໂກກ່າວວ່າ, ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະດັບ 2.5 ຫາ 22 ໃນລະດັບ PM25 ແລະ PM2.5.

ອີງຕາມການສະແດງອິນເດຍ, ລັດຖະບານໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າໂຄງການນີ້ແມ່ນໂຄງການແທນທີ່ຈະເປັນເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດຫມາຍທີ່ມີການລົງໂທດຫຼືປະຕິບັດຕົວຈິງຕໍ່ຕົວເມືອງທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂແລະມາດຕະຖານຂອງໂຄງການ.

ແຜນການແມ່ນຍິນດີຕ້ອນຮັບ, ກັບການຈອງບາງ

ອົງການສີຂຽວແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານຍິນດີຕ້ອນຮັບແຜນການທາງອາກາດແຫ່ງຊາດຂອງລັດຖະບານເພື່ອແກ້ໄຂມົນລະພິດ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຫນ້າສົງໄສ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ປະຕິບັດແລະເປົ້າຫມາຍ.

"ຈຸດສຸມຂອງ NCAP ກ່ຽວກັບການປັບປຸງການກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດແລະການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະແຜນການປະຕິບັດລະດັບເມືອງແມ່ນເປັນຂັ້ນຕອນທໍາອິດທີ່ຈໍາເປັນ", ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບໂຄງການຂົນສົ່ງສາທາລະນະສຸກ / ຜູ້ນໍາທ້ອງຖິ່ນ, Anup Bandivadekar ບອກສື່ມວນຊົນ.

"ນອກເຫນືອຈາກການກໍານົດເປົ້າຫມາຍຫຼຸດຜ່ອນລະດັບລະດັບຊາດທີ່ແນ່ນອນ, ໂຄງການ NCAP ຄວນຊ່ວຍສ້າງເປົ້າຫມາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢູ່ໃນລະດັບລັດຖະບານແລະນະຄອນແລະປະກອບມີກົດລະບຽບໃຫມ່ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງລະດັບຊາດແລະລະດັບເມືອງແລະເມືອງກ່ຽວກັບການປ່ອຍອາຍແກັສ, "ລາວໄດ້ສືບຕໍ່.

"ມັນເປັນການດີທີ່ຈະເຫັນສະບັບສຸດທ້າຍຂອງ NCAP ອອກຫຼັງຈາກລໍຖ້າຍາວດ້ວຍວິໄສທັດຂອງການຫຼຸດຜ່ອນລະດັບມົນລະພິດທາງອາກາດໃນທົ່ວປະເທດ" ກ່າວວ່າ Senior Campaigner, Greenpeace India, Sunil Dahiya, ໃນຄໍາເຫັນກັບສື່ມວນຊົນ.

"ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍໃນການໃຫ້ເປົ້າຫມາຍໃນຂະແຫນງການທີ່ສະຫລາດ, ເປົ້າຫມາຍສໍາລັບຕົວເມືອງ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າກະຊວງຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເລິກເຊິ່ງໃນການປະຕິບັດແຜນການແລະເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

"ແຕ່, ໃນການເປັນເອກະສານແບບເຄື່ອນໄຫວ, ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຫວັງວ່ານະຄອນຕ່າງໆ, ໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າສົ່ງແຜນການປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຈະເອົາຊະນະບັນດາຂໍ້ບົກຜ່ອງເຫຼົ່ານັ້ນ," Dahiya ເວົ້າວ່າ ວິດີໂອ ຜະລິດໂດຍ ເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍຫາຍໃຈ, ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເປັນ hashtag ນໍາໃຊ້ໂດຍພົນລະເມືອງເພື່ອບອກເລື່ອງມົນລະພິດຂອງພວກເຂົາ.

ລາວຍັງໄດ້ກ່າວວ່າຄວນຈະມີການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ຈະປະຕິບັດຕໍ່ການບໍ່ປະຕິບັດແຜນການ.

ສຸດທ້າຍນັບ, 9 ແຫ່ງໃນນະຄອນ 20 ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ສຸດຕໍ່ປີຕໍ່ມົນລະພິດສ່ວນນ້ອຍ (ຫຼື PM2.5) ແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ, ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃນເມືອງ Delhi, ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 25 ລ້ານຄົນໄດ້ໃຊ້ອາທິດຂອງວັນຄຣິດສະມາດໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ສະພາບອາກາດທາງອາກາດ.

ກ່ອນຫນ້ານີ້, ມັນໄດ້ຖືກລາຍງານວ່ານະຄອນຫຼວງນິວເດລີຈະສົ່ງແຜນການປະຕິບັດງານສອງອາທິດ ການພັດທະນາໂດຍນັກວິທະຍາສາດຈາກສະຖາບັນເທກໂນໂລຍີອິນເດຍໃນກຸງເດລີກັບຄະນະຄວບຄຸມມົນລະພິດກາງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ອໍານາດການປົກປ້ອງມົນລະພິດທາງອາກາດໂດຍສະເພາະໃນລະດູຫນາວ.

ລະດູຝົນຂອງປະເທດອິນເດຍ, ເຊິ່ງປົກກະຕິເລີ່ມຕົ້ນໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາຫາຕົ້ນເດືອນພະຈິກແລະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຕົວເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ແມ່ນບັນຫາສໍາລັບ cocktail ຂອງປັດໃຈ, ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເຜົາໄຫມ້ພືດ stubble ເພີ່ມຂີ້ຝຸ່ນລົດ, ມົນລະພິດຈາກໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ໍາໄລແລະອຸດສາຫະກໍາ, ແລະຄວັນຢາສູບຈາກການເຜົາໄຫມ້ເພື່ອຄວາມອົບອຸ່ນໃນຂະນະທີ່ປະເທດເຂົ້າໄປໃນລະດູຫນາວ - ແລະຄວາມຮຸນແຮງຂອງມັນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໂດຍ "ໂຊກຮ້າຍທາງພູມສັນຖານແລະອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ", ລວມທັງຄວາມໄວລົມໃນລະດູຫນາວຫຼຸດລົງ.

ອ່ານຫນັງສືພິມທີ່ນີ້: ລັດຖະບານເປີດຕົວໂຄງການທາງອາກາດທາງອາກາດແຫ່ງຊາດ (NCAP)

ດາວໂຫລດໂຄງການທາງອາກາດທາງອາກາດແຫ່ງຊາດ ທີ່ນີ້ (pdf, ຫນ້າ 122).


ປ້າຍໂຄສະນາໂດຍ Mark Danielson / CC BY-NC 2.0.