ອາຊີເລີ້ມຫາການປ່ອຍອາຍແກັສອອກຈາກອ່າງໂຕ່ງເພື່ອມົນລະພິດທາງອາກາດ - BreatheLife 2030
ການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍ / ສິງກະໂປ / 2019-02-07

ອາຊີເລີ້ມຫາການປ່ອຍອາຍແກັສອອກຈາກອ່າງໂຕ່ງເພື່ອທໍາລາຍມົນລະພິດທາງອາກາດ:

ນະໂຍບາຍຂະບວນການແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຂັບລົດໄຟຟ້າທົ່ວໄປ

ສິງ​ກະ​ໂປ
ຮູບຮ່າງ ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
ເວລາອ່ານ: 3 ນາທີ

ບົດຂຽນນີ້ປາກົດຕົວຄັ້ງທໍາອິດ ກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ອາກາດແລະຄວາມສະອາດທາງອາກາດປອດໄພ.

ທ້ອງຟ້າ Smoggy ແລະລະດັບອັນຕະລາຍຂອງ ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນກຸງເທບໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເນັ້ນຫນັກວ່າບັນດາເມືອງທີ່ຕໍ່ສູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄຸນນະພາບທາງອາກາດທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ເນື່ອງເນື່ອງຈາກການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ນະຄອນຫຼວງແລະຄວາມຕ້ອງການການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພະລັງງານແລະການຂົນສົ່ງ.

ລະບົບການຂົນສົ່ງສາທາລະນະທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບແລະບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນໃຊ້ລົດໃຫຍ່ແລະລົດຈັກປະຈໍາວັນ, ເພີ່ມຂີ້ເຫຍື້ອເພີ່ມຂື້ນ, ການນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ fossil, ມົນລະພິດທາງອາກາດແລະການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນຕົວເມືອງ.

ໃນຂະນະທີ່ປະເທດຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຫັນໄປສູ່ເຊື້ອໄຟທີ່ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນແລະຍານພາຫະນະ, ບາງຄົນຍັງບໍ່ມີນະໂຍບາຍແລະແຜນການສໍາລັບການຮັບຮອງມາດຕະຖານເພີ່ມເຕີມ. ບັນຫາສໍາຄັນສໍາລັບຫຼາຍໆປະເທດຢາກປັບປຸງຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການປັບປຸງໂຮງງານຜະລິດນໍ້າມັນ.

ຫຼາຍປະເທດທີ່ສະຫນັບສະຫນູນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງລັດແມ່ນຢູ່ໃນຖານະທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີລົດກ້າວຫນ້າກ້າວຫນ້າ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນກຸງເທບຯໄດ້ເຫັນການປັບປຸງມົນລະພິດທາງອາກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຕົ້ນປີ 2010 ເມື່ອປະເທດໄທໄດ້ຮັບມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ Euro 4 ແລະຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ແຕ່ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ 9 ປີປະເທດບໍ່ໄດ້ຮັບຮອງຫຼືປະກາດໄລຍະເວລາສໍາລັບການຮັບຮອງມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍພິດຂອງຍານພາຫະນະ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຈໍານວນຍານພາຫະນະທີ່ມີຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຄຸນນະພາບທາງອາກາດຢູ່ໃນຕົວເມືອງແລະເປັນອີກເທື່ອຫນຶ່ງທີ່ປະກອບສ່ວນໃນການລະບາຍອາກາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນເດືອນທີ່ເຢັນ.

ການໃຊ້ໄຟຟ້າສໍາລັບການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ, ລໍ້ເຫຼັກ 2-3 ແລະລົດໃຫຍ່ແມ່ນມີຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດແລະເມືອງເປັນຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການບໍລິໂພກຟືນ.

ສໍານັກງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຂອງສະຫະປະຊາຊາດຂອງເອດີບີໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ "ການກະຕຸ້ນໃຫ້ຂະແຫນງການຂົນສົ່ງມົນລະພິດທາງອາກາດ" ໃນ 24 ມັງກອນ 2019 ຢູ່ທີ່ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີສາມຂອງລັດຖະມົນຕີແລະພະນັກງານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອາຊີ ຢູ່ສິງກະໂປເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງລັດຖະບານແລະຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ແຜນການແລະໂອກາດທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການນໍາໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວໄຟຟ້າໃນຂົງເຂດ. ຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກອົງການຂົນສົ່ງທີ່ດິນສິງກະໂປ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, BYD (ຜູ້ຜະລິດລົດໄຟຟ້າຈີນ), Grab (ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງ) ແລະບໍລິສັດອາກາດແອເອເຊຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສະຖາບັນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.

ພາກສ່ວນທີສາມຂອງລັດຖະມົນຕີແລະພະນັກງານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອາຊີໃນສິງກະໂປໄດ້ກ່າວວ່າ "ການກະຕຸ້ນເຕັກໂນໂລຍີການຂົນສົ່ງເພື່ອມົນລະພິດອາກາດ"e

ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີດ້ວຍການຄົ້ນພົບຈາກບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາ ການສ່ຽງທາງອາກາດໃນອາຊີແລະປາຊີຟິກ: ວິທີແກ້ໄຂວິທະຍາສາດ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນປະຈຸບັນບໍ່ພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະພາບທາງອາກາດທີ່ດີກວ່າແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນໃນເຮືອນແກ້ວ. ບົດລາຍງານແນະນໍາວ່າລັດຖະບານຍັງສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງນະໂຍບາຍກ້າວຫນ້າລວມທັງການປະສານງານການເຄື່ອນຍ້າຍໄຟຟ້າເພື່ອບັນລຸຄຸນນະພາບທາງອາກາດທີ່ດີຂຶ້ນ.

ການປຶກສາຫາລືໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍຢ່າງໃນອາຊີປາຊີຟິກ, ລວມທັງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍສະຖາບັນການພັດທະນາເຊັ່ນທະນາຄານພັດທະນາອາຊີແລະຜູ້ຕາງຫນ້າພາກເອກະຊົນເຊັ່ນ BYD ແລະ Grab. ພາລະບົດບາດຂອງລັດຖະບານແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການປະສານງານດ້ານການເຄື່ອນຍ້າຍໄຟຟ້າ. ອົງການຂົນສົ່ງທີ່ດິນຂອງສິງກະໂປໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະປະສົມປະສານການເຄື່ອນຍ້າຍໄຟຟ້າເຂົ້າໃນຂອບແລະ / ຫຼືຍຸດທະສາດການຂົນສົ່ງທີ່ຍືນຍົງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ການເຄື່ອນຍ້າຍໄຟຟ້າຕ້ອງສົມບູນແລະສະຫນັບສະຫນູນລະບົບການຂົນສົ່ງທົ່ວທັງຫມົດ, ແລະບໍ່ໄດ້ກາຍເປັນນະໂຍບາຍແບບດຽວກັນຂອງລັດຖະບານແຫ່ງຊາດແລະທ້ອງຖິ່ນ.

ຕົວຢ່າງນະໂຍບາຍຈາກບັນດາປະເທດໃນທົ່ວປະເທດລວມມີພາສີເອກະຊົນຂອງມົງໂກເລຍທີ່ຊຸກຍູ້ການລົດໄຟຟ້າແລະໄຮບິດແລະແຜນຍຸດທະສາດຂອງຈີນໃນການສະຫນອງເງິນອຸດຫນູນສໍາລັບການຊື້ລົດໄຟຟ້າແລະລົບຂໍ້ຈໍາກັດບາງຢ່າງກ່ຽວກັບລົດເຫຼົ່ານີ້ໃນບາງເມືອງ. ນະໂຍບາຍຂອງຈີນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນຜູ້ນໍາໃນໂລກໃນການສະຫນອງແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງລົດໄຟຟ້າ.

ບົດລາຍງານການແຜ່ກະຈາຍຂອງອາກາດໃນອາຊີແລະປາຊີຟິກ: ວິທີແກ້ໄຂວິທະຍາສາດແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາບແວດລ້ອມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ສະພາບອາກາດແລະຄວາມສະອາດທາງອາກາດປອດແລະການຮ່ວມມືອາຊີອາຊີ.

ອ່ານກ່ຽວກັບ 25 ມາດຕະການທາງອາກາດທີ່ສະອາດສໍາລັບອາຊີແລະປາຊີຟິກຢູ່ທີ່ນີ້.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍໄຟຟ້າແລະການພັດທະນາຈາກທະນາຄານໂລກທີ່ນີ້: ການເຄື່ອນໄຫວໄຟຟ້າແລະການພັດທະນາໄຟຟ້າ: ເອກະສານປະສານງານຈາກທະນາຄານໂລກແລະສະມາຄົມການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ

ອ່ານບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ ທີ່ນີ້.