ການກະ ທຳ ເພື່ອການຟື້ນຟູທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຈາກ COVID-19 - BreatheLife2030
ການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍ / ເຈນີວາ, ສະວິດເຊີແລນ / 2020-07-31

ການກະ ທຳ ເພື່ອການຟື້ນຟູສຸຂະພາບຈາກ COVID-19:

ປະຕິບັດກັບຢາຕາມໃບສັ່ງແພດຂອງ WHO Manifesto

ເຈນີວາ, ສະວິດເຊີແລນ
ຮູບຮ່າງ ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
ເວລາອ່ານ: 7 ນາທີ

“ ການກະ ທຳ ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້” ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ສຳ ລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢາຕາມໃບສັ່ງແພດຂອງ WHO Manifesto ເພື່ອການຟື້ນຟູສຸຂະພາບຈາກ COVID-19. ພວກເຂົາມີຈຸດປະສົງໃນການສ້າງໂລກທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ມີຄວາມງາມແລະມີສີຂຽວຂື້ນໃນຂະນະທີ່ລົງທືນເພື່ອຮັກສາແລະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຜົນກະທົບຂອງ COVID-19.

ບັນດາຜູ້ອອກນະໂຍບາຍ, ຜູ້ຕັດສິນໃຈລະດັບຊາດແລະທ້ອງຖິ່ນແລະນັກສະແດງອື່ນໆທີ່ມີຄວາມປາດຖະ ໜາ ຢາກປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຟື້ນຟູສຸຂະພາບໃນປະຈຸບັນສາມາດມີບາດກ້າວທີ່ຕັດສິນໂດຍການ ກຳ ນົດຮູບແບບການ ດຳ ລົງຊີວິດ, ການເຮັດວຽກແລະການຊົມໃຊ້. ຜົນກະທົບຕໍ່ການເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະມົນລະພິດແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຈະມີຄວາມກ້ວາງຂວາງ. ອົງການອະນາໄມໂລກແລະອົງການຄູ່ຮ່ວມງານໄດ້ພັດທະນາ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ ສຳ ຄັນແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ສຳ ລັບປະຊາກອນທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ.

ຊຸດປະຕິບັດທີ່ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບການບັນລຸສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ ເໝາະ ສົມ. ບຸລິມະສິດຂອງພວກມັນຈະຂື້ນກັບສະພາບການແລະສະພາບການຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ການລົງທືນ ໃໝ່ ແລະການພິຈາລະນາບູລິມະສິດໃນແງ່ຂອງການຟື້ນຕົວຈາກ COVID-19 ປະຈຸບັນມີໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກ ສຳ ລັບການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງແລະຂະຫຍາຍການກະ ທຳ ຕາມຄວາມ ເໝາະ ສົມ

ການກະ ທຳ ເພື່ອການຟື້ນຟູສຸຂະພາບ, ສີຂຽວ

1) ປົກປ້ອງແລະຮັກສາແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ: ທຳ ມະຊາດ.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ

 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະປັບປຸງຍຸດທະສາດແລະແຜນ ດຳ ເນີນງານດ້ານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ (NBSAPs) ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນຍຸດທະສາດດ້ານຊີວະນາໆພັນປີ 2011-2020 ແລະເປົ້າ ໝາຍ 20 ຊີວະນາໆພັນ Aichi.
 • ລວມເອົາຄຸນຄ່າດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ການປົກປ້ອງລະບົບນິເວດແລະ 'ຄຸນຄ່າຂອງ ທຳ ມະຊາດ' ເຂົ້າໃນລະດັບຊາດແລະພາກພື້ນ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດແລະແຜນງານ, ລວມທັງນະໂຍບາຍດ້ານສາທາລະນະສຸກແລະໃນລະບົບບັນຊີແລະການລາຍງານແຫ່ງຊາດ.
 • ລົບລ້າງຫຼືຊຸກຍູ້ການປະຕິຮູບ, ລວມທັງການອຸດ ໜູນ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ, ລວມທັງສິ່ງທີ່ສົ່ງເສີມລະບົບການຜະລິດສັດປ່າ.
 • ຫລີກລ້ຽງການສູນເສຍແລະການເຊື່ອມໂຊມຂອງລະບົບນິເວດແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສົມບູນແລະລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະປ້ອງກັນຊະນິດພັນ. ຈຳ ກັດຫຼືຄວບຄຸມການຕິດຕໍ່ກັບສັດປ່າຂອງມະນຸດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຕິດແປດ, ລວມທັງພະຍາດ zoonotic ແລະພະຍາດທີ່ເກີດຈາກ vector.
 • ສົ່ງເສີມການປູກຝັງຊີວະນາໆພັນ ແລະການ ນຳ ໃຊ້ການຄຸ້ມຄອງສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງຢາປາບສັດຕູພືດແລະຢາຂ້າຫຍ້າ.

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

 • ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວແລະມົນລະພິດຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດອື່ນໆເຊັ່ນກາກບອນສີ ດຳ ຕົວຢ່າງໂດຍຜ່ານທາງເລືອກໃນການ ນຳ ໃຊ້ພະລັງງານທີ່ດີກວ່າ, ການປະຕິບັດດ້ານກະສິ ກຳ, ການຂົນສົ່ງ, ອາຫານ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຕົວເມືອງແລະການ ນຳ ໃຊ້ແລະການປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີອຸດສາຫະ ກຳ.
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບຍືນຍົງ ແລະການວາງແຜນທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການກີດຂວາງສັງຄົມເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນທາງການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທີ່ອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼືມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍໃນການປ່ຽນແປງ.
 • ສ້າງແລະບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດ, ສອດຄ່ອງກັບ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານຄຸນນະພາບອາກາດຂອງ WHO.
 • ຮັບຮອງເອົາລະຫັດການກໍ່ສ້າງພະລັງງານຕໍ່າຫຼາຍ ສຳ ລັບອາຄານ ໃໝ່ ແລະຕຶກອາຄານທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.
 • ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການ ນຳ ໃຊ້ວັດຖຸ, ການ ນຳ ກັບມາໃຊ້ ໃໝ່ ແລະ ນຳ ໃຊ້ວັດສະດຸແລະຜະລິດຕະພັນຄືນ ໃໝ່ ແລະເພີ່ມການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນໂດຍລວມ.
 • ໃຫ້ສຸຂະພາບທີ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດແລະໂຄງລ່າງທີ່ຍືນຍົງ, ເຕັກໂນໂລຢີແລະການບໍລິການ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ລວມມີການບໍລິການດ້ານນໍ້າແລະສຸຂະອະນາໄມ, ການສະ ໜອງ ພະລັງງານແລະເຕັກໂນໂລຢີການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ.
 • ຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ ທຳ ລາຍປ່າແລະປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແລະການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ.
 • ຮັບປະກັນແລະສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ເໝາະ ສົມ ສຳ ລັບການປ່ຽນແປງພຶດຕິ ກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເລືອກການ ນຳ ໃຊ້ພະລັງງານ, ການຂົນສົ່ງ, ການ ດຳ ລົງຊີວິດແລະອາຫານການຜະລິດສິ່ງເສດເຫຼືອແລະການຊົມໃຊ້ທົ່ວໄປ.

ສຸຂາພິບານ

ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

 • ພັດທະນານະໂຍບາຍແລະການປະຕິບັດໃນຫຼາຍຂະ ແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຂົນສົ່ງ, ອຸດສາຫະ ກຳ, ການຜະລິດໄຟຟ້າ, ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອແລະນ້ ຳ ເສຍ, ກະສິ ກຳ, ທີ່ພັກອາໄສແລະການ ນຳ ໃຊ້ທີ່ດິນ ປ້ອງກັນມົນລະພິດທາງອາກາດ. ພ້ອມທັງສ້າງແລະປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆເພື່ອຮັບປະກັນເຊື້ອໄຟສະອາດແລະເຕັກໂນໂລຢີໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແລະແສງສະຫວ່າງໃນຄົວເຮືອນ.

ເຄມີ

 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນທີ່ເສັ້ນທາງເຄມີຂອງອົງການອະນາໄມໂລກເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຂະ ແໜງ ສາທາລະນະສຸກ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີຂອງສານເຄມີ.
 • ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສານເຄມີແລະສິ່ງເສດເຫຼືອ, ໂດຍສະເພາະດ້ານການປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາ, ເຊັ່ນ:
  • ສົນທິສັນຍາ Minamata ກ່ຽວກັບ Mercury.
  • ສົນທິສັນຍາ Basel ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະການ ກຳ ຈັດຂອງມັນ.
  • ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຍິນຍອມເຫັນດີທີ່ໄດ້ແຈ້ງລ່ວງ ໜ້າ ກ່ຽວກັບສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະຢາຂ້າແມງໄມ້ໃນການຄ້າສາກົນ.
  • ສົນທິສັນຍາສະຕອກໂຮມ ກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອິນຊີທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ (POPs).
 • ປະຕິບັດກົດລະບຽບສາທາລະນະສຸກສາກົນ (2005), ຂໍ້ຕົກລົງຜູກມັດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ ສະ ໜອງ ກອບເພື່ອປ້ອງກັນ, ກະກຽມແລະຕອບສະ ໜອງ ຕໍ່ເຫດການສຸຂະພາບສາທາລະນະສຸກແລະເຫດການສຸກເສີນທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍສາກົນ, ລວມທັງ ເຫດການທາງເຄມີ.

2) ລົງທຶນໃສ່ການບໍລິການທີ່ ຈຳ ເປັນ, ຕັ້ງແຕ່ນໍ້າແລະສຸຂະອະນາໄມຈົນເຖິງພະລັງງານສະອາດໃນສະຖານທີ່ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ.

ນ້ໍາ

 • ສະ ໜອງ ແລະສົ່ງເສີມການ ນຳ ໃຊ້ ນ້ ຳ ດື່ມທີ່ປອດໄພ ໃນຊຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່ດູແລສຸຂະພາບ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກແລະສະຖານທີ່ສາທາລະນະ.
 • ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບຽບການຄຸນະພາບນໍ້າດື່ມ ແລະມາດຕະຖານ.
 • ປົກປ້ອງເຄື່ອງໃຊ້ນໍ້າດື່ມໂດຍໃຊ້ ແຜນຄວາມປອດໄພດ້ານນໍ້າ (WSPs).
 • ລວມເອົານໍ້າດື່ມ, ສຸຂະອະນາໄມແລະສຸຂະອະນາໄມທີ່ປອດໄພແລະຍືນຍົງໃນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດແລະແຜນງານສຸຂະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສຸຂາພິບານ

ສຸຂະພາບ

 • ສົ່ງເສີມແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການຕິດຕັ້ງ ສິ່ງ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື ຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນແລະສະຖາບັນເຊັ່ນໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກແລະສະຖານທີ່ດູແລສຸຂະພາບ.
 • ບັງຄັບໃຊ້ສິ່ງ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງອາຫານແລະຕະຫຼາດ, ແລະລວມເອົາສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເປັນປະ ຈຳ ການກວດກາແລະການຕິດຕາມ ແຜນການ.
 • ເຮັດໃຫ້ສະບູແລະນໍ້າມີໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນ, ສະຖາບັນແລະສະຖານທີ່ສາທາລະນະ. ສິ່ງ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືດ້ວຍສະບູແລະນ້ ຳ ຄວນມີຢູ່ໃກ້ (ປົກກະຕິພາຍໃນ 5 ແມັດ) ສິ່ງ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂາພິບານ.
 • ສົ່ງເສີມການລ້າງມື ສະບູດ້ວຍສະບູໃນເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກເຊັ່ນ: ຫຼັງຈາກຖ່າຍ ໜັກ, ຫຼັງຈາກ ທຳ ຄວາມສະອາດເດັກແລະກ່ອນກຽມອາຫານ.

ພະລັງງານສະອາດ

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ປອດໄພແລະທົນທານຕໍ່ທຸກໆຄົນ

ການກະ ທຳ ເພີ່ມເຕີມສະເພາະຕໍ່ສະຖານທີ່ດູແລສຸຂະພາບ

3) ຮັບປະກັນການຫັນປ່ຽນພະລັງງານທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງໄວ.

4) ສົ່ງເສີມລະບົບອາຫານທີ່ມີສຸຂະພາບດີແລະຍືນຍົງ.

 • ພັດທະນາຫລືປັບປຸງອີງໃສ່ອາຫານແຫ່ງຊາດ ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບອາຫານ ໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງອົງປະກອບຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນແຕ່ລະ ຄຳ ແນະ ນຳ ຂອງບົດແນະ ນຳ, ອີງຕາມສະພາບການຂອງຊາດ.
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຜະລິດແລະປຸງແຕ່ງອາຫານທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍສະເພາະຊາວກະສິກອນຂະ ໜາດ ນ້ອຍແລະຄອບຄົວ, ໃນບ່ອນທີ່ ເໝາະ ສົມ.
 • ສົ່ງເສີມອາຫານການກິນ ເຊິ່ງອີງໃສ່ອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງຫຼືປຸງແຕ່ງ ໜ້ອຍ ທີ່ສຸດປະກອບມີອາຫານປະເພດແປ້ງ, ເຫລົ້າ, ໝາກ ໄມ້ແລະ ໝາກ ໄມ້ແລະຜັກທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນແລະມີປະລິມານຫນ້ອຍ, ເຊິ່ງປະກອບມີໄຂ່, ນົມ, ສັດປີກແລະປາ, ແລະຊີ້ນແດງ ໜ້ອຍ.
 • ສົ່ງເສີມການ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດ ລວມທັງການປູກພືດແບບດັ້ງເດີມທີ່ບໍ່ໄດ້ ນຳ ໃຊ້, ນຳ ໃຊ້ການຜະລິດອາຫານທີ່ຍືນຍົງແລະການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະຊາດ.
 • ພິຈາລະນາ ນຳ ໃຊ້ນະໂຍບາຍການຄ້າ, ລວມທັງເຄື່ອງມືເຊັ່ນ: ພາສີແລະໂກຕ້າ, ເພື່ອປັບປຸງການສະ ໜອງ ອາຫານທີ່ຍືນຍົງ.
 • ປະຕິບັດນະໂຍບາຍແລະການກະ ທຳ ເພື່ອສ້າງ ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານອາຫານທີ່ມີສຸຂະພາບປອດໄພແລະຍືນຍົງ (ເຊັ່ນ: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຄວບຄຸມອາຫານ, ການ ຈຳ ກັດການຕະຫຼາດອາຫານທີ່ປະກອບສ່ວນໃນອາຫານທີ່ບໍ່ຍືນຍົງ, ນະໂຍບາຍການຕິດສະຫຼາກດ້ານໂພຊະນາການ, ນະໂຍບາຍງົບປະມານ, ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້ອາຫານສາທາລະນະ, ການປະຕິຮູບເພື່ອຫຼຸດໄຂມັນອີ່ມຕົວ, ນ້ ຳ ຕານແລະເກືອ / sodium ແລະໄຂມັນສົ່ງຈາກອາຫານແລະ ເຄື່ອງດື່ມ).
 • ປັບປຸງການເກັບຮັກສາ, ການອະນຸລັກ, ການຂົນສົ່ງ, ແລະການແຈກຢາຍເຕັກໂນໂລຢີແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ ໝັ້ນ ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຕາມລະດູການ, ການສູນເສຍອາຫານແລະທາດອາຫານແລະສິ່ງເສດເຫຼືອ.
 • ຮັກສາບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງປາແລະ ສົ່ງເສີມການປະມົງແບບຍືນຍົງ.

5) ສ້າງຕົວເມືອງທີ່ມີສຸຂະພາບດີແລະມີຊີວິດຊີວາ.

ອອກແບບເມືອງ

 • ລວມສຸຂະພາບເຂົ້າໃນ ນະໂຍບາຍການວາງແຜນຜັງເມືອງ ເພື່ອສົ່ງສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ການ ນຳ ໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຊຸມຊົນໃກ້ຄຽງທີ່ມີປະສິດທິຜົນທາງເສດຖະກິດແລະສັງຄົມແລະທີ່ສົ່ງເສີມການ ດຳ ລົງຊີວິດທີ່ຫ້າວຫັນ, ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຍືນຍົງ, ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ, ອາຫານທີ່ມີສຸຂະພາບດີແລະການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທີ່ ຈຳ ເປັນ.
 • ຈັດ ລຳ ດັບຄວາມ ສຳ ຄັນ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເຄື່ອນໄຫວແລະຍືນຍົງ ເປັນຮູບແບບການເດີນທາງທີ່ຕ້ອງການໃນນະໂຍບາຍການຂົນສົ່ງ, ພື້ນທີ່ແລະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຕົວເມືອງ.
 • ການປັບປຸງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍ່າງແລະຂີ່ຈັກຍານ ສຳ ລັບຄົນທຸກໄວແລະຄວາມສາມາດແລະສ້າງ ການເຂົ້າເຖິງທົ່ວເມືອງ ເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນການຍ່າງ, ຂີ່ລົດຖີບ, ທຳ ມະຊາດ, ສະຖານທີ່ແລະການຂົນສົ່ງສາທາລະນະເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການເຄື່ອນໄຫວ, ກິດຈະ ກຳ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ການພັກຜ່ອນ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການແລະການພົວພັນທາງສັງຄົມ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນການ ນຳ ໃຊ້ພະລັງງານແລະຊັບພະຍາກອນ.
 • ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງຄຸນນະພາບທີ່ດີ ພື້ນທີ່ເປີດສາທາລະນະແລະສີຂຽວ ສຳ ລັບຄົນໃນທຸກໄວແລະຄວາມສາມາດລວມທັງສະ ໜາມ ຫຼີ້ນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແລະປອດໄພແລະສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ ສຳ ລັບເດັກນ້ອຍແລະຊາວ ໜຸ່ມ.
 • ວາງແຜນສະຖານທີ່ທີ່ມີຫຼາຍ ທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະໄພພິບັດທາງ ທຳ ມະຊາດ.

ຄວາມເປັນເອກະພາບໃນສັງຄົມແລະຄວາມສາມັກຄີ

ອາກາດສະອາດ

 • ຮັບປະກັນອາກາດທີ່ສະອາດຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການແຊກແຊງໃນຂະ ແໜງ ການມົນລະພິດເຊັ່ນ: ໃນການຂົນສົ່ງແລະອຸດສາຫະ ກຳ, ແລະຜ່ານການເຂົ້າເຖິງເຊື້ອໄຟທີ່ສະອາດແລະເຕັກໂນໂລຢີ ສຳ ລັບການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແລະແສງໄຟ, ອຸປະກອນເຮືອນຢູ່ທີ່ ເໝາະ ສົມແລະການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.

ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງນໍ້າ, ສຸຂະອານາໄມ, ສຸຂະອະນາໄມ, ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອແລະອາຫານ

ທີ່ຢູ່ອາໄສ

 • ຮັບປະກັນ ເຂົ້າເຖິງທີ່ພັກອາໄສລາຄາບໍ່ແພງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ, ບ່ອນທີ່ອຸນຫະພູມໃນລົ່ມແລະການສນວນຄວາມຮ້ອນພຽງພໍ, ເຊິ່ງມີອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ, ແລະບ່ອນທີ່ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່.

6) ຢຸດການ ນຳ ໃຊ້ເງິນພາສີເພື່ອສ້າງກອງທຶນມົນລະພິດ.

 • ຢຸດການອຸດ ໜູນ ດ້ານເຊື້ອໄຟຟອດຊິວ, ເຊັ່ນວ່າການຜະລິດໄຟຟ້າແລະການຂົນສົ່ງ.
 • ອຸດ ໜູນ ຫຼືຍົກເວັ້ນອາກອນ ພະລັງງານທີ່ສະອາດ ແລະເຊື້ອໄຟເຊັ່ນ: ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານນໍ້າແລະພະລັງລົມ.
 • ຝັງຕົວເລກສະພາບແວດລ້ອມແລະສຸຂະພາບໃນດ້ານການເງິນ ຊຸດການຟື້ນຟູ ເຖິງ COVID-19, ຕົວຢ່າງໂດຍການລວມເອົາຫຼັກການ 'ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການເກັບພາສີທາງການເງິນຂອງຊຸດການຟື້ນຟູແລະໂດຍການລົງທືນຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຂະ ແໜງ ການກາກບອນຕ່ ຳ ແລະແຮງງານລວມທັງຂະ ແໜງ ສາທາລະນະສຸກ.

ການກະ ທຳ ຂ້າມຜ່ານ

 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສຸຂະພາບໃນທຸກໆນະໂຍບາຍ ວິທີການໃນລະດັບຊາດແລະລະດັບຊາດ.
 • ຕົ້ນຕໍream ສຸຂະພາບແລະສະຫວັດດີພາບ, ໃນທຸກການວາງແຜນການບໍລິການສາທາລະນະພ້ອມດ້ວຍ, ການພິຈາລະນາສະເພາະຕໍ່ປະຊາຊົນໃນສະຖານະການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນ: ຜູ້ອົບພະຍົບ, ຊາວອົບພະຍົບ, ຜູ້ອົບພະຍົບພາຍໃນ, ຄົນຢູ່ບ່ອນຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ບໍ່ເປັນທາງການແລະອື່ນໆ.
 • ສະຫນັບສະຫນູນປະສິດທິຜົນ ການມີສ່ວນຮ່ວມແລະການມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງຂອງຊຸມຊົນ ໃນການວາງແຜນແລະການພັດທະນານະໂຍບາຍ.
 • ດຳ ເນີນສຸຂະພາບ, ເສດຖະກິດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ນະໂຍບາຍແລະການແຊກແຊງໃນອະນາຄົດແລະທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
 • ຮ່ວມມືກັນໃນທຸກຂະ ແໜງ ການເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ຕົວ ກຳ ນົດສິ່ງແວດລ້ອມດ້ານສຸຂະພາບ.
 • ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໃນແຕ່ລະຂະ ແໜງ ການ ບັນຊີຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຄາດວ່າຈະມາຈາກນະໂຍບາຍທີ່ອີງໃສ່ຂະ ແໜງ ການ. ນຳ ໃຊ້ກົນໄກງົບປະມານແລະການເງິນເພື່ອມີອິດທິພົນຕໍ່ຜູ້ ກຳ ນົດສຸຂະພາບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມຜ່ານການລົງທືນໃນທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ພຽງພໍ, ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ, ເຄືອຂ່າຍການຂີ່ລົດຖີບແລະຄົນຍ່າງ, ແລະການຂົນສົ່ງມວນຊົນ, ພ້ອມທັງເກັບພາສີຜະລິດຕະພັນແລະການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີ.
 • ຕິດຕາມແລະຕິດຕາມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບແລະສະຫວັດດີພາບ ຂອງກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ; ຕິດຕາມການຮັບຮອງເອົາແລະຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບຂອງນະໂຍບາຍແລະການລົງທືນໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນແລະຕົວຊີ້ວັດເປົ້າ ໝາຍ ທີ່ທັນເວລາ; ແບ່ງແຍກຕາມລາຍຮັບ, ເພດ, ອາຍຸ, ເຊື້ອຊາດ, ຊົນເຜົ່າ, ສະພາບການເຄື່ອນຍ້າຍ, ທີ່ຕັ້ງພູມສາດແລະຄຸນລັກສະນະອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບການຂອງຊາດ.

ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ

WHO Manifesto ເພື່ອການຟື້ນຟູສຸຂະພາບຈາກ COVID-19

Webinar: ການຟື້ນຟູສຸຂະພາບ - ການ ກຳ ນົດເສັ້ນທາງກ້າວ ໜ້າ

ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະສຸຂະພາບທີ່ອົງການ WHO

ອ່ານ ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ WHO.

ຮູບພາບປ້າຍໂຄສະນາໂດຍ DFID, ຜ່ານ WHO