ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

,

0
100%
ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

Air Quality & Health Burden

1,856 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

ການອັກເສບຕ່ໍາຕ່ໍາຕ່ໍາ

National Air Quality

ປະຈໍາປີ PM 2.5

indoor ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

ເດັກເສຍຊີວິດ

700

ຕໍ່​ປີ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລະບາຍອາກາດຂອງ WHO

ບ່ອນທີ່ຂໍ້ມູນມາຈາກ

ຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງໃນຫນ້ານີ້ແມ່ນມາຈາກເວທີໂລກຂອງໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ. ນີ້ລວມມີຖານຂໍ້ມູນມົນລະພິດທາງອາກາດໃນຕົວເມືອງທີ່ມີຂໍ້ມູນການຕິດຕາມເກັບຕົວເລກຈາກຕົວເມືອງ 4,300 ທົ່ວໂລກເຊິ່ງເປັນຕົວເລກປະມານເກືອບ 40% ຂອງປະຊາກອນເມືອງໃນໂລກ. ມັນຍັງມີຖານຂໍ້ມູນມົນລະພິດທາງອາກາດທົ່ວໂລກ (ກາງ) ສໍາລັບປະເທດ 108 ແລະທຸກໆມຸມຂອງໂລກ. ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍການວັດແທກສໍາລັບການສະແດງອາກາດໂດຍສະເລ່ຍປະຈໍາປີ, PM 2.5, particles ຂະຫນາດນ້ອຍພາຍໃນມົນລະພິດທາງອາກາດທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍແລະຕິດພັນກັບການເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນແລະການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ.

ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ 2, ຖານຂໍ້ມູນ - ໃນປັດຈຸບັນກວມເອົາເມືອງ 4,300 ແລະຂໍ້ມູນສຸຂະພາບສໍາລັບເກືອບທຸກໆປະເທດໃນໂລກ - ມີຂະຫນາດເກືອບສອງເທົ່າ, ມີຕົວເມືອງຫຼາຍກວ່າການວັດແລະລາຍງານກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດແລະລະດັບແລະການຮັບຮູ້ສຸຂະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕະການປັບລະດັບມົນລະພິດທາງອາກາດໄດ້ຖືກສໍາເລັດໂດຍຜ່ານຄູ່ຮ່ວມງານຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Bath ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເປັນຕົວແທນໃນລະດັບທີ່ເມືອງສ່ວນໃຫຍ່ໃນຖານຂໍ້ມູນຕົກລົງ.

ປິດ