ການໂຄສະນາໂລກສໍາລັບອາກາດທີ່ສະອາດ

ຄົ້ນພົບວ່າອາກາດໃນເມືອງຂອງທ່ານມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ທ່ານ

Recent BreatheLife stories

COMMUNITY MEMBERS

ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາ

ເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດອາກາດສໍາລັບສຸຂະພາບ

ປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນ

ເມືອງ, ເຂດ, ປະເທດ

ເຂົ້າຮ່ວມ

ເຄືອຂ່າຍ BreatheLife

ລົງ​ທະ​ບຽນ

ສະມາຊິກຊຸມຊົນ

ຮຽນຮູ້

ວິທີການມົນລະພິດອາກາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ

ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
Take Action

BreatheLife mobilizes ຊຸມຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງມົນລະພິດອາກາດໃນສຸຂະພາບແລະສະພາບອາກາດຂອງພວກເຮົາ.

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພວກເຮົາ ເຄືອຂ່າຍ ປະກອບມີ 79 ເມືອງ, ພາກພື້ນ, ແລະປະເທດ; ເຂົ້າເຖິງພົນລະເມືອງ 492 ລ້ານຄົນ.

ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ນໍາ​ພວກ​ເຮົາ
ແບ່ງປັນ VIDEO: