Washington DC - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

ایالت واشنگتن

بازگشت به تمام اعضای شبکه

DC به عنوان اولین شهر ایالات متحده برای پیوستن به شبکه BreatheLife، DC زمین تعهد خود را برای تمیز کردن انرژی و تمیز کردن هوا متوقف می کند. برنامه بلند پروازانه ای در منطقه بر روی راه حل هایی نظیر کاهش انتشار خودرو، افزایش نمونه های انرژی تجدید پذیر، کاهش میزان انتشار متان در فرآیند، پیگیری استاندارد استفاده از انرژی خالص برای ساخت و ساز جدید و بیشتر است.

ظرف دو سال و نیم ما Climate Ready DC را راه اندازی کردیم و وارد یکی از بزرگترین پروژه های خورشیدی شهری در ایالات متحده شدیم و بزرگترین قرارداد خرید نیروی برق با نوعی که تا به حال توسط یک شهر آمریکایی وارد شده بود را تکمیل کردیم. امروز، من افتخار می کنم که این پیشرفت را با رسما اعلام نام منطقه به عنوان یک شهر BreatheLife متکی کنم.

موریل بوسر، شهردار DC