سانتیاگو ، شیلی - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

سانتیاگو، شیلی

بازگشت به تمام اعضای شبکه

سانتیاگو رزپیرا، به عنوان رهبر پیشرو در مبارزه با BreatheLife، قصد دارد میزان انتشار گازهای گلخانه ای در انرژی، حمل و نقل و مدیریت زباله را کاهش دهد. از آنجا که زمین دره شهرستان، کیفیت هوا در زمستان گرم تر می شود، کیفیت هوا افزایش می یابد. اجاق های قدیمی قدیمی چوب یک مشکل خاص است. در حال حاضر، سانتیاگو سیستم های جدید گرمایش را اعمال می کند، ناوگان حمل و نقل عمومی آن را بهبود می بخشد و مدیریت مواد زائد موثرتر را انجام می دهد، ترکیبی از اقدامات شدید سیاست با تعهد قوی برای افزایش آگاهی.

"با برنامه جدید ما برای مقابله با آلودگی هوا، سانتیاگو رزپیرا، ما معتقدیم که می توانیم زندگی خود را به سانتیاگو بازگردانیم."

مارسلو منا، وزیر محیط زیست، شیلی