عضو BreatheLife

سانتا روسا، فیلیپین

بازگشت به تمام اعضای شبکه
عکس توسط Ramon F Velasquez

با وجودی که کیفیت هوا آن به طور منظم در دستورالعمل های ملی قرار دارد، شهر با سرعت رو به رشد دریاچه سانتا رزا، بر تشویق استفاده از انرژی های تجدید پذیر، وسایل نقلیه الکتریکی، حمل و نقل غیر مرسدس بنزین و برنامه ریزی شهری پایدار تمرکز می کند و این امر را انجام می دهد یک لیست جامع انتشارات به عنوان بخشی از تلاش ها برای تهیه یک برنامه هوا پاک و رسما تعیین اهداف کیفیت هوا.

"سانتا رزا به سرعت درحال رشد و در حال توسعه است و در حالی که ما افتخار می کنیم که کیفیت هوا ما به طور مرتب در ارزش های راهنمایی ملی است، ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که این راه را ادامه می دهد حتی اگر شهر ما با استفاده از رویکرد پیشگیرانه پیشرفت کند."

دانلیو فرناندز، شهردار سانتا رزا