شهر سن خوان ، فیلیپین - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

شهر سن خوان ، فیلیپین

بازگشت به تمام اعضای شبکه
عکس توسط MIKELAAGAN / CC BY-SA 3.0

شهر سان خوان بر حفظ کیفیت هوا از طریق مقابله با انتشار آلاینده های هوا از منابع کلیدی از طریق ظرفیت گسترده برای اطمینان از پیروی از قوانین منطقه ای و محلی مربوط ، همراه با کمپین های آگاهی بخشی در بخش های دولتی و خصوصی متمرکز شده است.

کیفیت هوا سان خوان به دلیل اعمال دقیق قوانین مربوطه به طور کلی خوب است ، اما ما قوانینی را وضع کرده ایم که سوزاندن آزاد را ممنوع می کند و توانایی ما را در اجرای احکام خاص به ویژه مربوط به انتشار گازهای حمل و نقل تقویت کرده است. "

فرانسیسکو خاویر ام. زامورا ، شهردار شهر سن خوان