سان آنتونیو ، تگزاس ، ایالات متحده - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

سن آنتونیو، تگزاس، ایالات متحده است

بازگشت به تمام اعضای شبکه
عکس از جو دیاز عکاس سن آنتونیو

سن آنتونیو یک آینده ی انعطاف پذیر را با برنامه پایدار بودن SA آینده، یک نقشه راه برای افراد سالم، محیط سالم و هوای تمیز فراهم می کند. طرح استراتژیک بر روی انرژی، سیستم های غذایی، ساختمان های سبز و زیرساخت ها، استفاده از زمین و حمل و نقل، منابع طبیعی، بهداشت عمومی و زباله های جامد تمرکز دارد.

کیفیت هوا یکی از اولویت های مهم منطقه آلامو است، زیرا این امر بر سلامت عمومی و اقتصادی جامعه تاثیر می گذارد. ماموریت کیفیت هوا در شهر سن آنتونیو بر اساس دو ارزش غالب است: سلامت ساکنان ما و اقتصاد رو به رشد که به نفع کل جامعه است در حالی که تأثیر منفی بر سلامت عمومی ندارد.

داگلاس ملنیک، افسر ارشد پایداری