پاریس ، فرانسه - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

پاریس، فرانسه

بازگشت به تمام اعضای شبکه

پاریس به تدریج در حال حرکت به سمت مرکز شهر در خارج از محدوده وسایل نقلیه احتراق توسط 2030 برای مقابله با منبع اصلی آلودگی هوا ، ترافیک است که با توانمندسازی شهروندان با آگاهی از مشکل و وسایل عملی برای آینده هوای پاک پشتیبانی می شود.

شهر پاریس متقاعد شده است که آلودگی هوا خطر بزرگی برای سلامتی برای همه دارد و برای افزایش آگاهی از مشکلات و اقدامات لازم جهت بهبود سلامت و رفاه همه باید در همه سطوح جامعه انجام شود. ما متعهد به ادامه سیاست کاهش ترافیک اتومبیل در مرکز شهر ، توسعه گزینه های جایگزین برای خودرو و در 2024 حذف خودروهای دیزلی در پاریس هستیم. "

آن هیدالگو ، شهردار پاریس