پاناما سیتی ، پاناما - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

پاناما سیتی، پاناما

بازگشت به تمام اعضای شبکه
عکس توسط Mattias هیل، CC BY-NC-SA 2.0.

شهر پاناما یک رویکرد جامع برای برنامه ریزی شهری دارد که ویژگی های حمل و نقل پایدار، ساختمان های کارآمد انرژی و آرامش زباله را دارد که این امر باعث می شود که رشد آلودگی هوا در این شهر گسترش یابد.

پاناما در جریان تمرکززدایی قرار دارد و به شهرداری پاناما مسئولیت سازمان منطقه ای شهر و فرصتی برای فکر کردن در مورد شهر را به صورت یکپارچه و بلند مدت می دهد. در حالیکه تمام اقدامات ما در مورد آلودگی هوا در حال حاضر مطابق با استانداردهای هوای سالم است، مهم است که ما این فرصت را برای ایجاد قابلیت زندگی، هوای تمیز و شیوه زندگی پایدار در آینده خود داریم. "

خوزه ایزابل بلاندون، شهردار منطقه پاناما