ناگپور، هند - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

ناگپور، هند

بازگشت به تمام اعضای شبکه

ناگپور اهداف کیفیت هوای خود را با تلاش‌های ملی هماهنگ کرده است و متعهد به رعایت برخی از دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی برای ذرات ریز و سایر آلاینده‌های مضر برای سلامتی است.

از آنجایی که ناگپور به سفر هوای پاک خود در کنار سایر شهرهای بزرگ هند ادامه می دهد، مایلیم اثرات اقدامات انجام شده برای کاهش آلودگی هوا را به نمایش بگذاریم و ذینفعان مختلف را نسبت به اهمیت کیفیت هوای خوب برای سلامت، اقتصاد و اقدامات اقلیمی حساس کنیم و آنها را وادار کنیم. برای کاهش آلودگی هوا"

شوتا بانرجی، مهندس اجرایی شرکت شهرداری ناگپور