شهر Marikina ، فیلیپین - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

Marikina City فیلیپین

بازگشت به تمام اعضای شبکه

Marikina، پایتخت کفش فیلیپین، در زمینه ایجاد یک شهر زندگی می کند و مدرن، به ساخت زیرساخت های دوستانه دوچرخه سواری و سیاست های حمایتی در زمینه ساختن یک شهر سالم و مدرن کمک می کند و در حال کار بر روی یک طرح هواپیما تمیز است که کیفیت هوا را متحد می کند و آن را افزایش می دهد تلاش ها.

در Marikina ما بر اساس درس هایی که از تمیز کردن و تجدید ساختن شهرمان پس از یک دوره رشد انفجاری آموخته ایم، ساخته ایم، به همین دلیل است که ما مصمم به ساختن یک شهر سالم و سالمی هستیم که شامل تحرک فعال و تحریک پذیری فعال است درباره حفظ کیفیت هوا با کیفیت ما ".

مارسینو تودورو، شهردار شهر ماریلیکا