مانیل سیتی ، فیلیپین - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

شهر مانیل ، فیلیپین

بازگشت به تمام اعضای شبکه

شهر مانیل در حال تدوین برنامه اقدام عملی هوای پاک مبتنی بر علم است که هدف آن ارائه راه حل های کیفیت هوا به عنوان بخشی از تلاش ها برای تحقق تعهد خود در دستیابی به کیفیت هوای ایمن و تراز کردن تغییرات آب و هوا و سیاست های آلودگی هوا تا سال 2030 است.

شهر مانیل متعهد می شود به کیفیت هوا که برای جمعیت ما بی خطر است ، دست یابیم و در عین حال ، تا سال 2030 نیز تغییرات آب و هوایی و سیاست های آلودگی هوا را تراز کنیم تا تعداد افرادی که هوای پاک را تنفس می کنند ، به حداکثر برسد. "

هان فرانسیسکو "Isko Moreno" Domagoso ، شهردار مانیل سیتی