عضو BreatheLife

مالدیو

بازگشت به تمام اعضای شبکه
عکس توسط بانک توسعه آسیا. تحت مجوز CC BY-NC 2.0 استفاده می شود

مالدیو با برنامه اقدام ملی خود در مورد آلاینده های هوا هدایت می شود ، که شامل سیاست ها و سازوکارهایی برای نظارت بر سیاست های افزایش آگاهی در مورد آلودگی هوا و توانمندسازی غیرنظامیان و جوامع در مبارزه با اثرات مخرب آلودگی هوا است.

دولت مالدیو متعهد است كه برای محافظت از محیط زیست و حفظ سلامت انسان ، اقدامات مشخص و استراتژیكی را در جهت رفع مسائل مربوط به آلودگی هوا انجام دهد. تا همین اواخر ، مکالمات علمی و سیاسی پیرامون تغییرات آب و هوا و آلودگی هوا بطور جداگانه صورت گرفته بود. با این حال ، به طور فزاینده ای تشخیص داده می شود که هر دو موضوع از نزدیک مرتبط هستند. "

دکتر حسین رهشید حسن ، وزیر محیط زیست مالدیو