عضو BreatheLife

لومباردی، ایتالیا

بازگشت به تمام اعضای شبکه

منطقه لومباردی ایتالیا خانه 10 میلیون نفر است و تولیدات 1 / 5 تولید ناخالص ملی را تولید می کند و توسعه پایدار برای هر دو محیط و اقتصاد ضروری است. در 2013، منطقه به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، برنامه کیفیت هوا را با اقدامات 91 تصویب کرد. این طرح موفقیت آمیز بوده و کیفیت هوا بهبود می یابد. لومباردی متعهد به ادامه فعالیت و مشتاقانه برای به اشتراک گذاشتن راه حل های موفق است.

"منطقه لومباردی مسئولیت رسیدگی به مسائل مربوط به آلودگی هوا، ایجاد یک سیستم انتشار انتشاری، اجرای برنامه های بلند مدت در برنامه ریزی، همکاری با شهرداری ها و مناطق همسایه ... ما متوجه شده ایم که شفافیت یک ارزش اساسی است."

کلودیا ماریا Terzi، وزیر محیط زیست، انرژی و توسعه پایدار منطقه لومباردی