لیما ، پرو - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

لیما، پرو

بازگشت به تمام اعضای شبکه
عکس توسط پائولو Guereta

لیما ، پایتخت پرو از 8.6 میلیون نفر جمعیت ، تمرکز خود را بر انتشار گازهای حمل و نقل و بخش غذایی و آشامیدنی مشهور جهان و توسعه سیستم های قوی تری برای نظارت و تحلیل کیفیت هوا دارد.

لیما با تمهیداتی که هم از سلامت مردم و هم از عملکرد ، زنده ماندن و جذابیت شهر ما محافظت می کند ، مانند ایجاد شبکه های دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی و تشویق مشارکت مردم از طریق آگاهی بخشی ، رویکردی چند بخشی دارد. .

خورخه معوز ولز ، شهردار لیما