عضو BreatheLife

کیسلوودسک ، روسیه

بازگشت به تمام اعضای شبکه

شهر تفریحی کیسلوودسک اولین شهر روسیه است که به BreatheLife پیوست. مقامات محلی در حالی که شروع به تحول ده ساله در شهر خود می کنند ، متعهد به کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای و همچنین ارتقا efficiency بهره وری انرژی در خانه ها هستند.

"شهر ما متعهد است آلودگی هوا را به صورت محلی و منطقه کاهش دهد. ما مشتاقانه منتظر شرکت کنندگان فعال در شبکه بین المللی BreatheLife هستیم. "

الكساندر كورباتوف ، شهردار كیسلوودسك ، روسیه