شهر کامبی ، اندونزی - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

شهر جامبی ، اندونزی

بازگشت به تمام اعضای شبکه

شهر جامبی ، که محل زندگی شهروندان 735,000 است ، متعهد به احیای سیستم حمل و نقل عمومی خود ، بهبود سیستم های مدیریت پسماند ، ایجاد فضای سبز و باز بیشتر و اجرای اقدامات به سمت یک شهر سبزتر ، پایدار ، فراگیر و مقاوم است.

Jambi City یک برنامه جامع برای حمل و نقل شهری پایدار سبز در طی سالهای 25 بعدی ایجاد خواهد کرد ، و ما بزودی ناوگان مینی بوس های هوشمند را که در خیابان های کوچک شهر ما جای می گیرند را راه اندازی خواهیم کرد. ما شهر كوچكی هستیم ، اما ما به آنچه می توانیم كمك كنیم تا میزان انتشار جهان را كاهش دهیم ، و معتقدیم كه هر كاری كه انجام دهیم حساب خواهد شد.

دکتر H. Syarif Fasha ، ME ، شهردار شهر جامبی ، و دکتر H. Dr. مولانا ، MKM ، معاون شهردار شهر کامبی