بزرگ بزرگ ، مالدیو - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

بزرگ مال، مالدیو

بازگشت به تمام اعضای شبکه

مال، پایتخت کشور جزیره مالدیو، در مقابله با اقدامات ملی به سوی یک آینده توسعه پایین انتشار است که منافع مشترک را برای کیفیت هوا، به ویژه در زمینه های اولویت حمل و نقل، تامین انرژی و مدیریت زباله های جامد، منجر می شود.

جغرافیای ما به عنوان یک ملت از جزایر به طور گسترده ای پراکنده، تعدادی از چالش های خاص در مناطق دارای تاثیر مستقیم بر تغییرات آب و هوایی و آلودگی هوا، تامین انرژی، مدیریت زباله های جامد و حمل و نقل است. هزینه های سرمایه گذاری در مقیاس و هزینه های پیشین در برابر ما قرار می گیرد. اما ما همچنان بی رحمانه هستیم و در تلاش برای دستیابی به اهداف دوقلو کیفیت بهتر هوا و کاهش تغییرات اقلیمی است که هر دو از سلامت و محیط زیست ما محافظت می کنند و سرمایه گذاری هم از طریق بودجه ملی ما و هم از طریق کمک های بین المللی است. "

آقای عبداللهی معده، وزیر امور خارجه برای محیط زیست و انرژی