Chiguayante ، شیلی - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

Chiguayante، شیلی

بازگشت به تمام اعضای شبکه

شهر شیگایی Chiguayante بخشی از Concepción بزرگ و خانه برای ساکنان 80,000 است. Chiguayante بخشی از تلاش های محلی برای حفظ تنوع زیستی در Reserve طبیعی Nonguén، یک اکوسیستم منحصر به فرد است. از آنجا که تالاب های جنگلی به خصوص آلودگی هوا به دلیل آلودگی هوا آسیب پذیر هستند، Chiguayante و همسایگان آن به ویژه برای مبارزه برای هوای پاک تر اختصاص داده می شود.

از طریق Respira la Vida، Chiguayante از حوزه های جنگل و آب در کمون محافظت می کند، استفاده از انرژی پاک را ترویج می دهد و مانع نظارت محلی بر آلاینده ها برای مبارزه با آنها می شود.

Francisco Araneda، شهرداری Chiguayante، واحد محیط زیست