کاتالونیا ، اسپانیا - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

کاتالونیا، اسپانیا

بازگشت به تمام اعضای شبکه

هدف کاتالونیا کاهش انتشار حمل و نقل توسط 10٪ طی پنج سال از طریق یک برنامه ترکیبی از محدودیت های ترافیکی و مناطق کم انتشار، وسایل نقلیه کم انتشار در ناوگان عمومی و خصوصی و ترویج استفاده از حمل و نقل عمومی است.

"عدم کیفیت کافی هوا در منطقه بارسلونا یک مشکل واقعی، جاری و مزمن است که ما برای سالها آن را کشف کرده ایم. این یک مشکل است که بر سلامت همه تاثیر می گذارد و به همین دلیل یکی از اولویت های ماست."

مارتا زیریرا، وزیر محیط زیست و پایداری دولت کاتالونیا