کالداس ، کلمبیا - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

کالداس، کلمبیا

بازگشت به تمام اعضای شبکه

Caldas یک منطقه از 1 میلیون ساکن در کلمبیا به طور چشمگیری کوهستان کشور قهوه است، نزدیک به نیمی از آنها در شهر اصلی خود، Manizales زندگی می کنند. مبارزه با آلودگی هوا در مانیزالز یک روند و چالش مشترک است که به وسیله دولت، دانشگاه و جامعه مدنی هدایت می شود و نقاط قوت همه را برآورده می کند. منابع انتشار محلی و منطقه ای بر کیفیت هوا در Manizales و Caldas تأثیر می گذارند و باعث ایجاد ذرات جامد و گاز می شوند. این شامل حمل و نقل جاده ای، تاسیسات صنعتی و آتشفشان فعال Nevado del Ruiz (واقع در 27 کیلومتر از شهر) است. تلاش های کنترل اگزوز عمدتا بر انتشار های حمل و نقل جاده ای متمرکز شده است.

"تلاش های کنترل آلودگی در کالدس عمدتا در Manizales، یک دانشگاه دانشگاهی پویا قرار دارد که در آن بخش های عمومی و خصوصی بر روی نقاط قوت محلی برای پیاده سازی همه فعالیت ها و کمپین های مورد نیاز برای جلوگیری و کنترل آلودگی هوا در شهر تمرکز می کنند. بهبود کیفیت هوا، تلاش های ذینفعان: دولت، دانشگاه ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی نقش خود را در ساخت، ترویج، تأمین مالی و اجرای سیاست ها، نظارت و تجزیه و تحلیل اطلاعات و دانش مورد نیاز و گزارش و تنظیم شاخص های کلیدی تعیین کرده اند. "

خوان دیو آرنگو گارتنر، مدیر کل، Corpodcaldas