عضو BreatheLife

شهر کالاپان ، فیلیپین

بازگشت به تمام اعضای شبکه
عکس توسط آرانان پنالیگان ، شهردار شهر کالاپان

ابتکارات جدید کالاپان سیتی مبتنی بر رویکردهای جامع برنامه ریزی شهری و جریان اصلی سازگاری و کاهش تغییرات آب و هوا برای تحقق مزایای متعدد توسعه پایدار از جمله هوای پاک است.

Calapan به تازگی از روند "بینایی مشارکتی" و به روزرسانی برنامه جامع استفاده از اراضی خود بیرون آمده است ، که برنامه ریزی ، تصمیمات ، سیاست ها و اقدامات ما را در مواجهه با واقعیت های فعلی مانند شهرنشینی سریع ، شرایط تغییر آب و هوا و نیاز به شما راهنمایی می کند. انعطاف پذیری آب و هوا و سازگاری با خطر در برابر بلایای طبیعی. "

Arnan C. Panaligan ، شهردار شهر Calapan