شهر Baguio ، فیلیپین - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

باگیوسیتی، فیلیپین

بازگشت به تمام اعضای شبکه
عکس توسط Noecarrillo. CC BY-SA 3.0

شهر باگیو در راستای اهداف کیفیت هوا از طریق تأکید بر تغییر الگوهای حمل و نقل، شیوه های مدیریت ضایعات و تامین انرژی کار می کند، که همه آنها به وسیله شهر Orinan Air Clean Guide هدایت می شوند.

شهر باگیو در راستای اهداف کیفیت هوا از طریق تأکید بر تغییر الگوهای حمل و نقل، شیوه های مدیریت ضایعات و تامین انرژی کار می کند، که همه آنها به وسیله دستورالعمل هوای شهر هدایت می شوند، با برنامه های دقیق تر نظارت هوا و آب و هوا در مسیر.

موریسیو جی. دوموگان، شهردار شهر باگیو