عضو BreatheLife

Azuay، اکوادور

بازگشت به تمام اعضای شبکه

منطقه کوهی Azuay در اکوادور در کوهستان های جنوبی قرار دارد و به خانه های 700,000 متولد شده است و در شهر Cuenca متمرکز شده است. Azuay در مبارزات انتخاباتی خود برای تمیز کردن هوا، بر روی کشاورزی پایدار و مدیریت زباله تمرکز دارد. استراتژی تقویت حاکمیت غذایی، ایجاد شغل و جنگلداری مجدد زمین علاوه بر تمیز کردن هوا است.

"با سیاست های عمومی روشن، ما شهروندان را قادر می سازیم که از منابع طبیعی ما قدردانی کنند و برای حفاظت از آنها تلاش کنند. شهرهای کوچک و شهرهای استان ما می توانند سرزمینی از توسعه پایدار باشند و در سطح مردمی قرار بگیرند تا موقعیت های متعهد و شجاع تر در سطح ملی .

معاون نخست وزیر سسیلیا آلوارادو، دولت استوایی Azuay