عضو BreatheLife

دره آبورا، کلمبیا

بازگشت به تمام اعضای شبکه

آبورا دره به مبارزه جهانی BreatheLife با تمرکز بر کاهش آلودگی هوا از PM2.5 ذرات جامد میپیوندد. طرح جامع منطقه شهری شامل ارتقاء SITVA، سیستم حمل و نقل عمومی است؛ گسترش زیرساخت های دوچرخه سواری؛ و ترویج تولید پایدار در صنعت و کشاورزی. منطقه شهری همچنین تقویت شبکه نظارت و اطلاعات خود را برای بهبود کیفیت هوا بهبود می بخشد.

منطقه شهری دره آبورا به رسمیت می شناسد که آلودگی اتمسفر یک خطر مهم برای سلامتی و محیط زیست است. ما باید در همه سطوح جامعه اقدامات لازم را بکنیم تا آگاهی شهروندان را بالا ببریم و تعهد ما به توسعه پایدار را ترویج کنیم.

یوجینویو پریتو استو