تمیز کردن هوا برای من مهم است

بله، من یک متخصص بهداشت حرفه ای هستم نقشه راه سازمان بهداشت جهانی درباره آلودگی هوا با اطلاع رسانی به بیماران من در مورد خطرات سلامتی و کاهش آلودگی هوا و انتشار آب و هوا در جامعه و عمل من.

اشتراک گذاری