Zakoni su potrebni za suzbijanje zagađenja zraka - BreatheLife2030
Ažuriranja mreže / Širom svijeta / 2021-11-02

Zakoni su potrebni za suzbijanje zagađenja vazduha:

svjetski
Oblik Napravljen Sketchom.
Vrijeme čitanja: 6 zapisnik

Zagađenje zraka najveća je ekološka prijetnja javnom zdravlju u svijetu. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) nedavno je izdala strože preporuke o bezbednom nivou zagađenja vazduha, u pokušaju da obuzda milione preranih smrti i gubitak miliona više zdravih godina života uzrokovanih zagađenjem vazduha. Nova studija je pokazala da zagađenje vazduha izazvao je 1.1 milion smrtnih slučajeva u Africi 2019 i, globalno, uzrokuje preko 7 miliona smrtnih slučajeva godišnje.

Ovo pitanje će biti važna komponenta Samita Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, poznatog kao COP26, koji počinje u Velikoj Britaniji krajem sedmice.

Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) izvještaj prikazuje napredak mnogih zemalja u rješavanju problema zagađenja zraka kroz zakonodavstvo, mjereno u odnosu na robustan model upravljanja kvalitetom zraka razvijen kao dio istraživanja.

Sjeli smo sa Patricia Kameri-Mbote, vodeći stručnjak za ekološko pravo i upravljanje u UNEP-u kako bi razgovarali o ključnim nalazima izvještaja, koji bi mogli pomoći zemljama da razviju ambiciozne globalne standarde kvaliteta zraka.

UNEP: Zagađenje vazduha godišnje ubije 7 miliona ljudi, više od COVID-19, barem prema zvaničnim podacima. Mislite li da zemlje shvaćaju prijetnju od zagađenja zraka dovoljno ozbiljno?

Patricia Kameri-Mbote: Pa, u izvještaju se zaključuje da uprkos povećanju zakona i propisa za rješavanje problema zagađenja zraka, kvalitet zraka nastavlja da se pogoršava. Dakle, iako postoji očigledan napor nekih zemalja da se izbore sa zagađenjem vazduha, više pažnje se mora staviti na napore na globalnom nivou. Iako izvještaj značajno skreće pažnju na napredak postignut u mnogim zemljama, ostaju značajni izazovi ako želimo zaštititi ljudsko zdravlje i dobrobit i riješiti trostruku planetarnu krizu.

UNEP: Ranije ove godine, sud je odbio da izruči muškarca zbog zabrinutosti za kvalitet vazduha. Zašto je ta presuda bila značajna?

PKM: Ova odluka upravnog žalbenog suda u Bordou u Francuskoj je zaista značajna jer je to prvi put da je zagađenje uzeto u obzir u odluci. Francuski sud je odlučio da bi, s obzirom na ekstremne nivoe zagađenja vazduha u rodnoj zemlji čoveka, njegovo vraćanje tamo ugrozilo njegovo ionako slabo zdravlje. Sud u ovom slučaju pravi direktnu vezu između ljudskog života i životne sredine i na taj način učvršćuje širu agendu o pravu na zdravu životnu sredinu. Iako su mnoge zemlje postavile standarde kvaliteta ambijentalnog vazduha, oni nisu u mogućnosti da obezbede pravo svake osobe da bude zaštićena od štete po životnu sredinu, uključujući zagađenje vazduha. Slučaj stoga može biti dobra osnova za podsticanje zemalja sa manje razvijenim ekološkim i zdravstvenim zakonodavstvom da ubrzaju donošenje zakona koji se odnose na pravo na zdravu životnu sredinu.

UNEP: Studija UNEP-a ranije ovog mjeseca otkrila je da 1 od 3 zemlje nema zakonski propisane standarde kvaliteta zraka. Da li to doprinosi broju smrtnih slučajeva zbog zagađenja vazduha?

PKM: Većina zemalja obuhvaćenih izvještajem ima standarde kvaliteta zraka u okviru zakonodavnog instrumenta. Iako ovo ukazuje na globalni trend u zakonodavstvu za standarde kvaliteta zraka, još uvijek mnogi nacionalni režimi kvaliteta zraka nemaju mjere potrebne za postizanje ciljeva javnog zdravlja ili zdravlja ekosistema. Zakonodavstvo kojim se uspostavljaju standardi kvaliteta vazduha važno je za smanjenje uticaja zagađenja vazduha na javnost i životnu sredinu. Zakonodavstvo može omogućiti građanima da državne institucije smatraju odgovornim za kvalitet zraka. Takođe može uspostaviti procese za praćenje, sprovođenje i učešće javnosti u kontroli kvaliteta vazduha koji bi mogli imati značajan uticaj na poboljšanje kvaliteta vazduha.

Takođe postoji mnogo razloga zašto standardi kvaliteta vazduha nisu ugrađeni u zakonodavstvo. Kako smjernice Svjetske zdravstvene organizacije iz 2005. priznaju, jedna od njih je nedostatak prioriteta javnog zdravlja u zakonu o kvalitetu zraka. Mnoge zemlje također ne doživljavaju kvalitet zraka kao problem.

UNEP: Nauka je jasna: zagađenje vazduha ubija. Što mislite zašto toliko zemalja još uvijek nema zakone koji reguliraju kvalitet zraka?

PKM: Za javne vlasti je izazovan zadatak da standarde kvaliteta vazduha unesu u zakone. Oni moraju donijeti društvene i ekonomske izbore kako bi ispunili standarde kvaliteta zraka, mimo zahtjeva za procjenom i informacijama.

Takođe, bez međunarodnog režima o standardima kvaliteta vazduha, postojanje mnogo različitih nacionalnih zakona takođe može biti prepreka za usvajanje savremenih pristupa. Mnoge zemlje trebaju dalje smjernice.

UNEP: Izveštaj je otkrio da čak iu zemljama sa zakonima o kvalitetu vazduha u knjigama, većina njih ne ispunjava standarde koje je odredila SZO. Zašto su zakoni u toliko zemalja relativno bezubi?

PKM: Ove vrijednosti smjernica koje je postavila SZO nisu zamišljene da budu obavezujuće za države. Osmišljeni su da zaštite ljudsko zdravlje od štetnih efekata zagađenja vazduha. U izvještaju se navodi da su zagađenje zraka u zatvorenom i na otvorenom "među vodećim uzrocima bolesti i smrti koje se mogu izbjeći na globalnom nivou, i najveći pojedinačni rizik za zdravlje životne sredine u svijetu". One su „uzrok globalnih zdravstvenih nejednakosti, koje pogađaju posebno žene, djecu i stare osobe, kao i populaciju s niskim prihodima“. Dakle, poštivanje smjernica SZO je pitanje javnog zdravlja.

Smjernice SZO odražavaju visok stepen naučnog konsenzusa, dajući im globalni autoritet. Zemlje ih mogu koristiti kao mjerilo za informisanje o zakonodavstvu i politici. U nekim slučajevima, standardi kvaliteta zraka u nacionalnim zakonima nisu u skladu sa smjernicama za kvalitet zraka SZO. Ovo može odražavati proces prelaska na strože standarde tokom vremena, zavisno od političkih i ekonomskih okolnosti.

UNEP: Po vašem mišljenju, kako bi trebali izgledati zakoni o kvalitetu zraka? Drugim riječima, koji su bitni elementi odgovarajućih standarda kvaliteta zraka?

PKM: Zakoni o kvalitetu zraka trebali bi slijediti snažan sistem upravljanja kvalitetom zraka zasnovan na nauci. Drugim riječima, treba da postave zahtjeve za institucionalnu odgovornost, praćenje, odgovornost, planiranje i sankcije, kao i učešće javnosti i ljudska prava.

UNEP: Kako zemlje mogu poboljšati svoje zakone o kvalitetu zraka?

PKM: Pravni odjel UNEP-a radi sa zemljama na razvoju, implementaciji i jačanju zakona i institucija za upravljanje okolišem i održivi razvoj. Kroz peti Program prava životne sredine Montevideadigitalna okosnica, UNEP-ova platforma za pomoć u oblasti prava i zaštite životne sredine (LEAP), zemlje mogu podnijeti zahtjeve za tehničku pravnu pomoć kako bi poboljšale svoje zakone o kvalitetu zraka. UNEP je spreman da pruži pravnu tehničku pomoć zemljama u rešavanju krize zagađenja vazduha u okviru programa Montevideo.

UNEP: Skeptici bi mogli reći da će pooštravanje zakona o kvalitetu zraka opteretiti industriju, usporiti ekonomiju i dovesti do gubitka radnih mjesta. Šta kažete na to?

PKM: UNEP i druge zainteresovane strane zagovaraju prelazak sa ekonomije zasnovane na ugljiku na zelenu ekonomiju. U zelenoj ekonomiji, rast zaposlenosti i prihoda vođeni su javnim i privatnim investicijama koje omogućavaju smanjenje emisija ugljika i zagađenja, poboljšanu energetsku efikasnost i efikasnost resursa i sprečavanje gubitka biodiverziteta. Pooštravanje zakona o kvalitetu zraka doprinijelo bi ovom pomaku i postizanju ciljeva održivog razvoja, uključujući SDG 8 o dostojanstvenom radu i ekonomskom rastu.

UNEP: Uz zakone, pretpostavljam da je njihova primjena važna. Da li se zakoni o kvalitetu zraka jednostavno ignoriraju na mnogim mjestima? Ako je tako, kako zemlje mogu osigurati da se one sprovode?

PKM: Mehanizmi provedbe koji osiguravaju da su standardi kvaliteta zraka ispunjeni mogu biti složeni za dizajn. Ipak, mnogi zanimljivi pristupi provedbi koje su neke zemlje usvojile pokazuju moguće opcije koje druge mogu istražiti.

UNEP: Zagađenje vazduha prelazi granice, tako da zagađenje u jednoj zemlji može uticati na ljude u drugoj. Postoje li neki međunarodni sporazumi o zagađenju zraka?

PKM: Da oni su. Izveštaj UNEP-a pokazuje da nam je potrebna saradnja između zemalja kako bismo efikasno kontrolisali zagađenje vazduha preko granica. Neki globalni sporazumi o zagađenju vazduha uključuju Bečka konvencija, u Montrealski protokol, u Konvencija o klimatskim promjenama, u Kjoto protokol, u pariškog sporazuma, u Stokholmska konvencija, A Konvencija Minamata o živu. Na regionalnom nivou postoji i a Panevropski sporazum o zagađenju vazduha, koja je bila posebno uspješna u podsticanju evropskih zemalja da donesu zakone o prekograničnom zagađenju vazduha.

UNEP: Koliko su važni međunarodni sporazumi u borbi protiv zagađenja vazduha? I ima li političke volje da se to ostvari?

PKM: Nema sumnje da bi međunarodni sporazum mogao pomoći, ali na kraju će to biti na vladama. Kao što sam već rekao, naš izvještaj otkriva da bez međunarodnog režima o standardima kvaliteta zraka, postojanje mnogo različitih nacionalnih zakona također može biti prepreka za usvajanje savremenih pristupa.

Trenutno, nijedan međunarodni sporazum ne zahtijeva niti ohrabruje zemlje da usvoje standarde kvaliteta zraka. U izvještaju se nalazi da postoji razlog za komplementarni globalni ugovor.

UNEP: U mnogim zemljama, posebno u zemljama u razvoju, zagađenje vazduha se pogoršava. Jeste li optimistični da se čovječanstvo može pozabaviti ovim problemom?

PKM: Da, optimista sam! Da bismo se uhvatili u koštac sa zagađenjem zraka, moramo djelovati brzo i zajedno. Jačanje zakona i propisa o kvalitetu zraka jedna je od ključnih mjera politike za značajno poboljšanje kvaliteta zraka. U izvještaju se ističe da ambijentalni zrak još uvijek nije svugdje zakonski zaštićen. Ako podržimo zemlje tako da sve imaju snažne zakone o kvalitetu zraka, možemo poboljšati kvalitet zraka na globalnoj razini. To možemo postići zajedno, ne ostavljajući nikoga iza sebe.

Za dodatne informacije kontaktirajte Lais Paiva Siqueira: [email zaštićen], Allan Meso: [email zaštićen] ili poklon Renee: [email zaštićen]