BreatheLife mreža pozdravlja valonski region - BreatheLife 2030
Ažuriranja mreže / Valonski, Belgija / 2018-04-30

BreatheLife mreža pozdravlja valonski region:

Belgijski region od preko 3.6 miliona ljudi pristupa globalnoj mreži čistog vazduha

Valonski, Belgija
Oblik Napravljen Sketchom.
Vrijeme čitanja: 3 zapisnik

Mreža BreatheLife pozdravlja Valoniju, regiju na jugu Belgije preko preko 3.6 miliona stanovnika.

U poslednjih nekoliko godina Valonski region (ili Valonija) razvio je hibridne autobuse u nekoliko gradova, uključujući i regionalni kapital Namur, pozvao na prijedloge za razvijene opštine sa niskim otpadom i započeo je pripremu ažuriranog plana kvaliteta klime, energije i vazduha koji zamijenit će trenutni (2016 - 2022), da ispuni ciljeve i obaveze 2030 koje je Evropska unija postavila za te tri oblasti.

Cilj Valon 2020 i 2030 za kvalitet vazduha izvedeni su iz ciljeva Belgije koje je postavio EU direktiva 2016 / 2284. Na osnovu ove direktive, valonski region mora smanjiti emisiju PM2.5 od 20 procenata za 2020 i 39 procenta za 2030, u poređenju sa nivoom 2005. Region takođe ima posebne obaveze za emisiju azotnih oksida, sumpor dioksida, isparljivih organskih jedinjenja i amonijaka.

Valonski region je na dobrom putu da postigne svoje ciljeve smanjenja 2020-a za PM2.5 i četiri druga zagađivača vazduha.

"Mi trenutno pripremamo sledeći integralni plan za smanjenje emisije Air-Climate-Energy za 2030 na osnovu analiza, studija, sastanaka zainteresovanih strana i javnih konsultacija", rekao je ministar za životnu sredinu, ekološku tranziciju, planiranje korištenja zemljišta, javne radove, mobilnost , Saobraćaja, dobrobiti životinja i poslovnih parkova, Carlo Di Antonio.

Što se tiče politike o klimatskim promjenama, trenutni klimatski cilj regiona izvan Šema trgovanja emisijama (ETS) je smanjenje emisije gasova staklene bašte 14.7 u poređenju sa 2005 nivoima od strane 2020-a. Novi cilj za Belgiju u skladu sa Uredbom o deljenju napora postavlja smanjenje 35 procenta u 2030-u u poređenju sa nivoom 2005-a. Cilj Valonskog regiona još uvek treba odrediti pošto cilj Belgije mora biti podeljen u tri regije Belgije.

Popis emisija pokazuje da su emisije atmosfere različitih zagađujućih materija značajno smanjene u Valoniji, što je dovelo do sveobuhvatnog poboljšanja kvaliteta vazduha od 1990-a, poboljšavajući njegov ukupni kvalitet vazduha, uglavnom zbog smanjivanja energetskih zahtjeva i petogodišnjeg rasta korištenja obnovljivih izvora energije iz 1990 u 2010. Ova poboljšanja su uglavnom rezultat:

• ambiciozna politika u industrijskim sektorima koja nameće poboljšane standarde emisija putem dozvola i primjene BAT-ova, ali i zatvaranja nekih velikih emitera u čeličnoj industriji;

• značajna poboljšanja u energetskoj efikasnosti, smanjeni energetski zahtjevi, rast korištenja obnovljive energije, izgradnja energetskih performansi;

• implementacija evro standarda EU u transportnom sektoru; i

• implementacija EU zakonodavstva o standardima proizvoda.

Transport je sada glavni fokus u pogledu zagađenja vazduha i smanjenja emisije gasova staklene bašte. Pored rada sa gradovima za pokretanje prvih flota električnih autobusa, regionalna vlada priprema novu strategiju mobilnosti koja će uključivati ​​vozila sa niskim emisijama, efikasniju masovnu tranzit, autoputeve i biciklističke staze. Takođe uključuje okvir za implementaciju zona niske emisije (LEZ) u glavnim gradovima i progresivnu zabranu za benzinske i dizel motoriste od 2023-a.

Naglasak na frontu za upravljanje otpadom bio je novi poziv za podnošenje prijedloga od regionalne vlade opštinama za nulte općinske otpadne vode ranije ove godine nakon uspješnosti prvog kruga prošle godine.

Sezonsko zagađenje i dalje može biti problem, naročito "zagađenja", velikim i brzim porastom koncentracija čestica u zraku (PM10, PM2.5), koji se javljaju u zimu ili proleće, kada vremenski uslovi sprečavaju disperziju čestica ili kada se poljoprivredna rasprostranjenost izazivaju visoke nivoe sekundarnih koncentracija čestica.

Kada koncentracije poraste na određene unapred određene pragove, region pokreće a plan kojim upravlja Valon Air and Climate Agency (AWAC) u saradnji sa Regionalnim kriznim centrom (CRC) i Belgijska međuregionalna agencija za životnu sredinu (CELINE), kako bi se ograničio uticaj na zdravlje i životnu sredinu.

Može uključiti mjere upravljanja drumskim saobraćajem; upozorenja javnosti i vozačima, i reklamiranje građana da promovišu upotrebu javnog prevoza i odvraćaju grejanje na drva; i planove specifične za industriju i opštinu u najosetljivijim oblastima.

Predpristupne mere uključuju a kampanja da se podigne svest o dobrim praksama za otvorene vatre i peći na drva, uz nove obrazovne video snimke.

Valonski region takođe objavljuje podatke o kvalitetu vazduha online.

Energetika industrijske revolucije, dinamično čisto zračno putovanje regiona Valona ima potencijal da inspiriše mnoge slične regije i gradove na sopstvene transformacije prema 2030-u.

Pratite put čistog vazduha u Valoniju STRANICI.


Fotografija banera Stephane Mignon.