Školarci iz Bengalurua udišu zagađeni zrak: Izvještaj - BreatheLife2030
Mrežna ažuriranja / Bengaluru, Indija / 2021-04-27

Školarci iz Bengalurua dišu zagađeni zrak: Izvještaj:
Studija otkriva da su školarci u Bengaluruu izloženi nivou zagađenja vazduha iznad smjernica SZO

Djeca su posebno ranjiva na utjecaje zagađenja na zdravlje jer udišu veće koncentracije zagađivača i dok se njihova tijela još uvijek razvijaju. Potencijalno je svih dva miliona školske djece Bengalurua izloženo nivoima zagađenja zraka iznad smjernica SZO.

Bengaluru, Indija
Oblik Napravljen Sketchom.
Vrijeme čitanja: 4 zapisnik

Bengaluru, 22. aprila 2021: - Do dva miliona školaraca (20 lakhova) u Bengaluruu u Indiji potencijalno su izloženi opasnom zagađenju zraka tokom školskog dana, riskirajući astmu, alergijski rinitis i druge hronične zdravstvene posljedice, navodi se u izvještaju koji je danas objavila koalicija za zdrav vazduh u Bengaluruu.

Izvjestaj, Zaštita djece iz Bengalurua: Vrijeme je za čist zrak oko škola ispitao podatke o kvalitetu vazduha zabeležene u okolini 270 škola tokom 14 meseci, utvrdivši da 70,000 dece koja pohađaju ove škole dišu zagađeni vazduh tokom cele godine, sa posebno lošim kvalitetom vazduha tokom sedam meseci od oktobra do aprila, kao i za vreme polaska iz škole tokom cijele godine.

Procjenjuje se da širom Bengalurua ima dva miliona djece školske dobi između pet i devetnaest godina [1]. S obzirom na to da su škole sadržane u izvještaju, a koje se nalaze u većim gradskim područjima, zagađene po zdravlje, potencijalno su svi školarci u Bengaluruu izloženi nivoima zagađenja zraka iznad smjernica SZO.

„Kreatori politike i lokalne vlasti moraju poduzeti akciju i odgovornost kako bi osigurali da djeca Bengalurua budu zaštićena i od kratkoročnih i dugoročnih posljedica zagađenja zraka“, rekao je dr. KR Bharath Kumar Reddy, direktor Dječije specijalističke bolnice Shishuka, član Međunarodne pedijatrijske bolnice IPA LEAD Asocijacije: Program vođa u razvoju za dječje zdravlje i glavni istraživač izvještaja. Izvještaj podržavaju GCHA (Global Climate and Health Alliance) i HEAL (Health and Environment Alliance).

„Ako vladine agencije i glavni tajnik Karnatake ne poduzmu hitne mjere za brzo smanjenje zagađenja zraka u Bengaluruu, u budućnosti ćemo se nositi sa znatno većim zdravstvenim opterećenjem“.

Školarci u učionici

Djeca su posebno ranjiva na zdravstvene posljedice zagađenja zraka jer udišu veće koncentracije zagađivača i dok se njihova tijela, između ostalih razloga, još uvijek razvijaju. Učinci lošeg kvaliteta zraka mogu biti akutni, posebno za djecu s kroničnim stanjima poput astme, ali su i dugoročni, utječu na djetetova pluća, srce, mozak i živčani sistem i povećavaju rizik od bolesti koje se mogu manifestovati desetljećima kasnije.

U studiji su korišteni podaci neovisne mreže za nadgledanje koju je Koalicija za zdrav vazduh uspostavila na 27 glavnih lokacija u 18 okruga Bengalurua, uključujući neke od najprometnijih puteva u gradu, uključujući Put brigada - jedan od ključnih gradskih kupovina četvrti - i na lokaciji Jayachamarajendra Road (poznata i kao JC Road) gradske vijećnice i Corporation Circle. Studija je takođe proučila bengalsko tehnološko središte Electronic City, kao i visoko zagušenu Bannerghatta Road.

Monitori se kontinuirano baždare s jednim monitorom koji se nalazi zajedno sa službenim, regulatornim monitorom. Podaci su bilježeni u realnom vremenu kontinuirano, 24 sata dnevno, u periodu od juna 2019. do jula 2020.

S obzirom na to da je Bengaluru doživio blokadu zbog pandemije covid-19, s posljedičnim padom zagađenja od 28%, rezultati će vjerojatno biti podcijenjeni [2].

Mjerenja kvaliteta zraka za Brigade Road (12 škola) i JC Road (10 škola) utvrdila su prosječne vrijednosti PM2.5 (tokom školskog sata) od 40 ug / m3, odnosno 37 ug / m3, dok je Corporation Circle (8 škola) izmjerila 29 ug / m3.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) smatra da su dnevne koncentracije čestica PM2.5 iznad 25 ug / m3 i prosječne godišnje koncentracije iznad 10 ug / m3 štetne po zdravlje. Čestice veličine manje od 2.5 mikrometara (PM2.5) zagađivač su koji nanosi najveću štetu ljudskom zdravlju. Američka agencija za zaštitu životne sredine postavila je standard od 35 ug / m3 za dnevnu koncentraciju i 12 ug / m3 kao godišnji prosjek, dok je indijski standard čistog zraka 60 ug / m3 za dan i 40 ug / m3 za godinu [2].

Za usporedbu, prosječne koncentracije u Bengaluruu tokom juna 2019. - jula 2020. dostigle su 40.7 ug / m3, znatno iznad godišnjih smjernica SZO i američkih EPA standarda i nešto iznad indijskog standarda čistog zraka. Između mjeseci oktobar do aprila, kvaliteta zraka bila je posebno loša (iznad dnevnog EPA standarda), a za decembar 2019. i januar 2020. vrijednosti PM-a bile su čak i iznad indijskog dnevnog nacionalnog standarda čistog zraka.

„Kao grad velike popularnosti s velikim rastom i kao indijska IT prijestolnica, Bengaluru ima veliki potencijal da otvori put zelenim, zdravim gradovima u današnjoj jednoj od najzagađenijih zemalja“, nastavio je dr. Reddy. "Međutim, trenutno su nivoi zagađenja u gradu štetni za zdravlje i posebno prijete djeci u gradu."

„Kao dječji pulmolog, svakodnevno savjetujem djecu s astmom i alergijskim rinitisom. Mnoga od ove djece imaju pojavu astme kada su izložena zagađenju zraka u zatvorenom i otvorenom prostoru. Zauzeo sam se za čist zrak u gradu Bengaluru kako bih osigurao da naša djeca budu zaštićena od posljedica zagađenja zraka ”, dodao je.

„Ovaj izveštaj nam pomaže da shvatimo kvalitet vazduha tokom radnog vremena i vremena zatvaranja škole. Škole sada imaju neke podatke koji mogu biti korisni u planiranju rasporeda škola “, rekla je vodeća prosvjetna radnica dr. Tristha Ramamurthy, osnivačica Ekya Schools. „Jednostavne mjere poput ograničenja gustog prometa u školskim zonama, posebno tokom školskog vremena, pomoći će smanjiti izloženost učenika PM-u. Mi, vaspitači, takođe moramo otvoriti dijalog sa roditeljima i djecom o zdravstvenim efektima zagađenja zraka. [4] ”

„Poboljšanje kvaliteta zraka, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou, ključno je za održivi razvoj i unapređenje„ zdravlja za sve “, rekla je dr. Linda Arnold, direktorica, IPA LEAD: Program vođa u razvoju za dijete i vanredni profesor pedijatrije i hitne medicine, Yale Medicinski fakultet, koji je dao svoj doprinos izvještaju.

„Djeca su posebno ranjiva na negativne zdravstvene posljedice zagađenja zraka, ali nemaju kontrolu nad sredinama u kojima žive, uče i igraju se. Dužni smo zaštititi djecu od otrova u zraku, jer se ona ne mogu zaštititi. To čini političku volju, multisektorsku posvećenost poboljšanju kvaliteta zraka i održivu suradnju prema sveobuhvatnim rješenjima. Takođe je potrebno bolje praćenje nivoa i izvora zagađenja vazduha, kako bi se napori smanjili na izloženost dece “, dodala je.

Zaštita djece iz Bengalurua: Vrijeme je za čist zrak oko škola poziva indijske kreatore politike na lokalnoj i regionalnoj razini da daju prednost kvaliteti zraka, posebno u školama i oko škola u kojima njezini najosjetljiviji građani provode velik dio dana. Lokalno i kratkoročno, to uključuje ograničavanje prometa oko školskih područja i možda čak i zatvaranje školskih puteva, kako bi se osiguralo smanjenje nivoa zagađenja. Dugoročno to mora značiti i ulaganje u čiste, održive vidove transporta, uključujući sigurne biciklističke trake, električne autobuse i automobile i ograničenje bilo koje industrijske i građevinske aktivnosti u blizini škola.

Izvještaj možete preuzeti ovdje. 

izvori:

[1] Popis stanovništva 2011., broj izračunat od sve djece u dobi od 6-17 / 18 godina (od osnovne do srednje srednje škole u Bengaluruu, ukupno 1,948,151 ili 19,48,151 lakhs.

https://www.census2011.co.in/

[2] Zagađenje gradskog vazduha opalo je za 28% u Bengaluruu tokom zaključavanja Covid-19, otkriva nova analiza

https://climateandhealthalliance.org/press-releases/city-air-pollution-dropped-by-28-in-bengaluru-during-covid-19-lockdown-new-analysis-reveals/

[3] Svjetska zdravstvena organizacija: Smjernice za kvalitet zraka - globalno ažuriranje 2005 https://www.who.int/airpollution/publications/aqg2005/en/

Američka agencija za zaštitu okoliša - Nacionalni standardi kvaliteta ambijentalnog zraka (NAAQS) za PM https://www.epa.gov/pm-pollution/national-ambient-air-quality-standards-naaqs-pm

[4] Epidemiologija astme u Indiji, H Parameš

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12019551/

 

Križ objavljen od Savez za zdravlje i okoliš (HEAL)

Fotografije © Nikhita S. via unsplash

O čemu će se raspravljati na COP26?